Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-AR-S1-F Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Penczek
Prowadzący grup: Mateusz Penczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu to ocena uzyskana na egzaminie pisemnym.

Pełny opis:

1) Wprowadzenie. Czym jest filozofia? Podział filozofii na subdyscypliny. Filozofia a nauka. Epoki w historii filozofii.

2) Początki filozofii w starożytnej Grecji. Jońska filozofia przyrody. Parmenides i szkoła eleacka. Materializm atomistyczny Demokryta.

3) Pojawienie się tematyki antropologicznej w myśli starożytnej. Wybrane filozoficzne wątki myśli sofistów. Cnota moralna, człowiek i ludzkie działanie w ujęciu Sokratesa.

4) Byt, człowiek, poznanie i etyka w ujęciu Platona.

5) Byt, człowiek, poznanie i etyka w ujęciu Arystotelesa.

6) Szkoły etyczno-filozoficzne Grecji i Rzymu po Sokratesie, Platonie i Arystotelesie (cynicy, cyrenaicy, stoicy, epikurejczycy, sceptycy, neoplatonizm).

7) Byt i człowiek w ujęciu filozofów i teologów średniowiecza. Nurt platońsko-augustyński oraz nurt arystotelejski.

8) Człowiek w ujęciu wybranych myślicieli renesansu.

9) Poznanie, byt i człowiek z perspektywy racjonalizmu kontynentalnego (Kartezjusz, Pascal, Spinoza, Leibniz).

10) Poznanie, byt i człowiek z perspektywy empiryzmu brytyjskiego (Bacon, Locke, Berkeley, Hume).

11) Najważniejsze wątki idealizmu transcendentalnego I. Kanta. Wybrani filozofowie francuscy doby oświecenia.

12) Byt, poznanie i człowiek w ujęciu wybranych filozofów XIX wieku (Hegel, Marks, Nietzsche itp.)

13) Zarys głównych kierunków rozwoju filozofii w XX wieku.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Penczek
Prowadzący grup: Mateusz Penczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.