Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy polityczne państw Trzeciego Świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-N2-SPPTS19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy polityczne państw Trzeciego Świata
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lorencka
Prowadzący grup: Małgorzata Lorencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z następujących pozycji:

50% aktywny udział w zajęciach

50% sprawdzian pisemny (12 pytań otwartych) : 1 punkt - odpowiedź prawidłowa; 0,5 odpowiedź niepełna; 0 punktów - brak lub błędna odpowiedź. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zebrać 6,5 punktów.


Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom podstawowych zasad funkcjonowania wybranych systemów politycznych, które znajdują się poza Europą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Zostaną przedstawione uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz prawno-polityczne wybranych systemów Afryki, Azji i Ameryk.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lorencka
Prowadzący grup: Małgorzata Lorencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona z następujących pozycji:

50% aktywny udział w zajęciach

50% sprawdzian pisemny (12 pytań otwartych) : 1 punkt - odpowiedź prawidłowa; 0,5 odpowiedź niepełna; 0 punktów - brak lub błędna odpowiedź. Aby uzyskać ocenę pozytywną należy zebrać 6,5 punktów.


Pełny opis:

Celem zajęć jest przybliżenie słuchaczom podstawowych zasad funkcjonowania wybranych systemów politycznych, które znajdują się poza Europą i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Zostaną przedstawione uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz prawno-polityczne wybranych systemów Afryki, Azji i Ameryk.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Lorencka
Prowadzący grup: Małgorzata Lorencka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)