Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-BS20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo społeczne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Mitręga
Prowadzący grup: Paweł Grzywna, Damian Mirczak, Marian Mitręga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych

z egzaminu przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Zaznajomienie słuchaczy z koncepcją i obszarami bezpieczeństwa społecznego oraz ewolucją tejże koncepcji, ze szczególnym

uwzględnieniem zasad i wartości promowanych w bezpieczeństwie społecznym. Istotnym elementem modułu będzie przekazanie wiedzy

obejmującej doktryny społeczno-polityczne, które wywarły wpływ na koncepcję bezpieczeństwa społecznego.

Po zrealizowaniu modułu student powinien posiadać umiejętność określenia i wyjaśnienia koncepcji bezpieczeństwa społecznego oraz wskazać uwarunkowania i główne wyzwania stojące przed państwem kształtującym bezpieczeństwo społeczne.

Zajęcia będą oparte na wątkach zawartych w prezentacjach multimedialnych koordynatora modułu oraz studentów (efekty pracy w grupach).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Mitręga
Prowadzący grup: Paweł Grzywna, Joanna Lustig, Marian Mitręga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych

z egzaminu przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Zaznajomienie słuchaczy z koncepcją i obszarami bezpieczeństwa społecznego oraz ewolucją tejże koncepcji, ze szczególnym

uwzględnieniem zasad i wartości promowanych w bezpieczeństwie społecznym. Istotnym elementem modułu będzie przekazanie wiedzy

obejmującej doktryny społeczno-polityczne, które wywarły wpływ na koncepcję bezpieczeństwa społecznego.

Po zrealizowaniu modułu student powinien posiadać umiejętność określenia i wyjaśnienia koncepcji bezpieczeństwa społecznego oraz wskazać uwarunkowania i główne wyzwania stojące przed państwem kształtującym bezpieczeństwo społeczne.

Zajęcia będą oparte na wątkach zawartych w prezentacjach multimedialnych koordynatora modułu oraz studentów (efekty pracy w grupach).

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzywna
Prowadzący grup: Paweł Grzywna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych

z egzaminu przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Zaznajomienie słuchaczy z koncepcją i obszarami bezpieczeństwa społecznego oraz ewolucją tejże koncepcji, ze szczególnym

uwzględnieniem zasad i wartości promowanych w bezpieczeństwie społecznym. Istotnym elementem modułu będzie przekazanie wiedzy

obejmującej doktryny społeczno-polityczne, które wywarły wpływ na koncepcję bezpieczeństwa społecznego.

Po zrealizowaniu modułu student powinien posiadać umiejętność określenia i wyjaśnienia koncepcji bezpieczeństwa społecznego oraz wskazać uwarunkowania i główne wyzwania stojące przed państwem kształtującym bezpieczeństwo społeczne.

Zajęcia będą oparte na wątkach zawartych w prezentacjach multimedialnych koordynatora modułu oraz studentów (efekty pracy w grupach).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)