Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-F19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Slenzok
Prowadzący grup: Norbert Slenzok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turoń-Kowalska
Prowadzący grup: Agnieszka Turoń-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie wyniku egzaminu.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z europejskim dziedzictwem filozofii i myślenia o polityce od starożytności do epoki nowożytnej i współczesnej. Student nabiera umiejętności analizowania poszczególnych okresów historycznych ze szczególnym uwzględnieniem Europy w odniesieniu do jej filozoficznych i kulturowych podstaw. Ponadto potrafi wskazać różnorodność filozoficznych podstaw Europy wraz z ich konsekwencjami. Podejmowana refleksja pozwala na zrozumienie problemów współczesnej myśli europejskiej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Turoń-Kowalska
Prowadzący grup: Agnieszka Turoń-Kowalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą otrzymania zaliczenia z wykładu będzie kolokwium w formie pytań otwartych dotyczących wskazanych problemów wyszczególnionych w harmonogramie merytorycznym zajęć.

W trakcie semestru odbędą się dwa kolokwia - ocena końcowa to średnia ocen z poszczególnych prac pisemnych.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z europejskim dziedzictwem myślenia o filozofii i polityce od starożytności do epoki nowożytnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słupik
Prowadzący grup: Tomasz Słupik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie wyniku egzaminu.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z europejskim dziedzictwem filozofii i myślenia o polityce od starożytności do epoki nowożytnej i współczesnej. Student nabiera umiejętności analizowania poszczególnych okresów historycznych ze szczególnym uwzględnieniem Europy w odniesieniu do jej filozoficznych i kulturowych podstaw. Ponadto potrafi wskazać różnorodność filozoficznych podstaw Europy wraz z ich konsekwencjami. Podejmowana refleksja pozwala na zrozumienie problemów współczesnej myśli europejskiej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)