Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia polityczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-GP19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia polityczna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubas
Prowadzący grup: Sebastian Kubas, Adam Pawełczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest ustalana na podstawie testu zaliczeniowego (kolokwium), a także obecności na zajęciach (2 możliwe nieobecności bez konieczności zaliczenia materiału) oraz aktywności o charakterze merytorycznym w trakcie zajęć.

Pełny opis:

Geografia polityczna ma przybliżyć zagadnienia dotyczące problematyki procesu geopolitycznego w ujęciu historycznym, współczesnym oraz teoretycznym.Zajęcia skupiają się na podstawowych kwestiach łączących podejście geograficzne i z zakresu procesów decyzyjnych państw świata. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim: historię rozwoju geografii politycznej, dzisiejsze miejsce geografii politycznej w naukach społecznych, badanie przestrzeni na politycznej mapie świata, omówienie międzynarodowych instytucji, reżimy i ustroje państwowe, sprawy społeczne, kwestie narodowe, geografię wyborczą, modele analizy geopolityki, podział terytorialny, w tym decentralizacja państwa (przykład III RP), granice państw, stołeczność miast, wody wewnętrzne i zewnętrzne.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubas
Prowadzący grup: Sebastian Kubas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest ustalana na podstawie:

1) testu zaliczeniowego (kolokwium),

2) a także obecności na zajęciach (2 możliwe nieobecności bez konieczności zaliczenia materiału, każda kolejna nieobecność wymaga zaliczenia materiału) 3) oraz aktywności o charakterze merytorycznym w trakcie zajęć.

Pełny opis:

Geografia polityczna ma przybliżyć zagadnienia dotyczące problematyki procesu geopolitycznego w ujęciu historycznym, współczesnym oraz teoretycznym.Zajęcia skupiają się na podstawowych kwestiach łączących podejście geograficzne i z zakresu procesów decyzyjnych państw świata. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim: historię rozwoju geografii politycznej, dzisiejsze miejsce geografii politycznej w naukach społecznych, badanie przestrzeni na politycznej mapie świata, omówienie międzynarodowych instytucji, reżimy i ustroje państwowe, sprawy społeczne, kwestie narodowe, geografię wyborczą, modele analizy geopolityki, podział terytorialny, w tym decentralizacja państwa (przykład III RP), granice państw, stołeczność miast, wody wewnętrzne i zewnętrzne, modele dotyczące geopolitycznego przywództwa.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wielgosz
Prowadzący grup: Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Forma zaliczenia:

• Kolokwium zaliczeniowe z części zagranicznej (test ABCD jednokrotnego wyboru, 20 pytań + 1 otwarte)

• Kolokwium zaliczeniowe z części polskiej (test ABCD jednokrotnego wyboru, 20 pytań)

• Aktywność na zajęciach


Pełny opis:

Geografia polityczna ma przybliżyć zagadnienia dotyczące problematyki procesu geopolitycznego w ujęciu historycznym, współczesnym oraz teoretycznym. Zajęcia skupiają się na podstawowych kwestiach łączących podejście geograficzne i z zakresu procesów decyzyjnych państw świata. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim: historię rozwoju geografii politycznej, dzisiejsze miejsce geografii politycznej w naukach społecznych, badanie przestrzeni na politycznej mapie świata, omówienie międzynarodowych instytucji, reżimy i ustroje państwowe, sprawy społeczne, kwestie narodowe, geografię wyborczą, modele analizy geopolityki, podział terytorialny, w tym decentralizacja państwa (przykład III RP), granice państw, stołeczność miast, wody wewnętrzne i zewnętrzne, modele dotyczące geopolitycznego przywództwa.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Kubas
Prowadzący grup: Sebastian Kubas, Robert Rajczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena jest wystawiana na podstawie aktywności studenta na zajęciach, przygotowanej prezentacji oraz testu podsumowującego wiedzę zdobytą w trakcie semestru zajęć. Ocena z zajęć wynika z punktów uzyskanych z powyższych trzech elementów, ale każdy z nich różni się w wadze.

W semestrze dopuszcza się dwie nieobecności, każdą następną należy zaliczyć na dyżurze prowadzącego przygotowując się z materiału z zajęć, które zostały opuszczone.

Pełny opis:

Geografia polityczna ma przybliżyć zagadnienia dotyczące problematyki procesu geopolitycznego w ujęciu historycznym, współczesnym oraz teoretycznym. Zajęcia skupiają się na podstawowych kwestiach łączących podejście geograficzne i z zakresu procesów decyzyjnych państw świata. Tematyka zajęć obejmuje przede wszystkim: historię rozwoju geografii politycznej, dzisiejsze miejsce geografii politycznej w naukach społecznych, badanie przestrzeni na politycznej mapie świata, omówienie wybranych międzynarodowych instytucji, problematykę funkcjonowania państwa, kwestie narodowe, geografię wyborczą, podział terytorialny, granice państw, stołeczność miast, wody wewnętrzne i zewnętrzne. Ponadto na zajęciach analizie poddane zostaną wybrane elementy geopolityczne w celu wskazania ich znaczenia dla nauki o znaczenia miejsca we współczesnym świecie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)