Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Rewolucje, które zmieniły świat

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-KM13.20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Rewolucje, które zmieniły świat
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Wajzer
Prowadzący grup: Mateusz Wajzer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Studenci przygotowują prezentacje multimedialne dotyczące wybranych punktów zwrotnych w dziejach ludzkości. Prezentacje będą stanowić wprowadzenie do dyskusji.

Celem zajęć jest syntetyczne omówienie najważniejszych przemian, którym podlegały społeczeństwa ludzkie od czasu wyewoluowania kultury. Szczególny nacisk zostanie położony na uwarunkowania owych przemian, a także na ich przebieg i konsekwencje. Zajęcia umożliwią studentom nie tylko wgląd w przeszłość, ale ułatwią również zrozumienie kluczowych procesów, które zachodzą obecnie w różnych obszarach życia złożonych społeczeństw.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mateusz Wajzer
Prowadzący grup: Mateusz Wajzer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Studenci przygotowują prezentacje multimedialne oraz quizy dotyczące wybranych punktów zwrotnych w dziejach ludzkości. Prezentacje i quizy będą stanowić wprowadzenie do dyskusji.

Celem zajęć jest syntetyczne omówienie najważniejszych przemian, którym podlegały społeczeństwa ludzkie od czasu wyewoluowania kultury. Szczególny nacisk zostanie położony na uwarunkowania owych przemian, a także na ich przebieg i konsekwencje. Zajęcia umożliwią studentom nie tylko wgląd w przeszłość, ale ułatwią również zrozumienie kluczowych procesów, które zachodzą obecnie w różnych obszarach życia złożonych społeczeństw.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)