Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Programy nuklearne państw jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo miedzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-WM2.19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Programy nuklearne państw jako czynnik wpływający na bezpieczeństwo miedzynarodowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład monograficzny kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści wykładu.

Ogólny zakres tematyczny testu oraz kwestie organizacyjne zostaną przedstawione w trakcie repetytorium.

Test składa się z 10 pytań (zamkniętych i otwartych). Czas trwania testu: 20 minut.


Pełny opis:

Po zaliczeniu wykładu monograficznego student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 ma podstawową wiedzę o istocie programów nuklearnych (w wymiarze militarnym oraz cywilnym) oraz o związanych z nimi uwarunkowaniach

o charakterze politycznym, ekonomicznym i militarnym;

 zna genezę, przeznaczenie, główne postanowienia oraz mechanizmy oddziaływania porozumień rozbrojeniowych, reżimów kontroli eksportu oraz inicjatyw nieproliferacyjnych;

 ma elementarną wiedzę na temat promieniowania jonizującego i jego wpływu na zdrowie człowieka;

 zna ogólną budowę i klasyfikacje reaktorów jądrowych oraz technologię wytwarzania energii w elektrowni jądrowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (bjior);

 zna podstawowe przepisy prawne dotyczące bjior oraz kompetencje organów administracji publicznej i służb ratowniczych w przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego;

2. w zakresie umiejętności:

 rozwój umiejętności analitycznego myślenia;

 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska i trendy dotyczące zagadnień związanych z wykładem;

 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu podjęcia samodzielnych prób: diagnozowania i prognozowania wydarzeń w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym związanych z rozwojem programów nuklearnych na świecie (rozwojem środków przenoszenia broni jądrowej);

 potrafi scharakteryzować zagrożenia związane z użyciem materiałów promieniotwórczych w potencjalnych aktach terroru;

 potrafi, w sposób ogólny, ocenić wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie człowieka w przypadku zdarzenia radiacyjnego;

 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami wykładu;

3. w zakresie kompetencji:

 akceptuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

i umiejętności, w tym w ramach innych przedmiotów (modułów);

 odpowiedzialnie przygotowuje się do zajęć, planuje i wykonuje działania

w zespole problemowym.

Uwagi:

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do: poszczególnych zagadnień wykładu, dyskusji związanej z wykładem (założonym problemem) oraz zaliczenia wykładu. Ponadto studenci, w ramach samokształcenia, pogłębią wiedzę: w zakresie wielkości i jednostek dozymetrycznych, wykorzystania substancji promieniotwórczych oraz przyczyn, przebiegu oraz skutków katastrof obiektów energetyki jądrowej na świecie. Sprecyzowanie zakresu wiadomości do samodzielnego przyswojenia nastąpi w trakcie poszczególnych zajęć cyklu (zajęć kontaktowych).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Wątor
Prowadzący grup: Włodzimierz Wątor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykład monograficzny kończy się zaliczeniem, uzyskanym na podstawie:

 aktywnego udziału w zajęciach;

 pozytywnej oceny z testu końcowego obejmującego treści wykładu (platforma Moodle)


Zaliczenie odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

w Wydziale


Pełny opis:

Po zaliczeniu wykładu monograficznego student (studentka)

1. w zakresie wiedzy:

 ma podstawową wiedzę o istocie programów nuklearnych (w wymiarze militarnym oraz cywilnym) oraz o związanych z nimi uwarunkowaniach

o charakterze politycznym, ekonomicznym i militarnym;

 zna genezę, przeznaczenie, główne postanowienia oraz mechanizmy oddziaływania porozumień rozbrojeniowych, reżimów kontroli eksportu oraz inicjatyw nieproliferacyjnych;

 ma elementarną wiedzę na temat promieniowania jonizującego i jego wpływu na zdrowie człowieka;

 zna ogólną budowę i klasyfikacje reaktorów jądrowych oraz technologię wytwarzania energii w elektrowni jądrowej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;

 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (bjior);

 zna podstawowe przepisy prawne dotyczące bjior oraz kompetencje organów administracji publicznej i służb ratowniczych w przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego

2. w zakresie umiejętności:

 rozwój umiejętności analitycznego myślenia;

 potrafi prawidłowo analizować i interpretować zjawiska i trendy dotyczące zagadnień związanych z wykładem;

 potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi w celu podjęcia samodzielnych prób: diagnozowania i prognozowania wydarzeń w obszarze bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym związanych z rozwojem programów nuklearnych na świecie (rozwojem środków przenoszenia broni jądrowej);

 potrafi scharakteryzować zagrożenia związane z użyciem materiałów promieniotwórczych w potencjalnych aktach terroru;

 potrafi, w sposób ogólny, ocenić wpływ promieniowania jonizującego na zdrowie człowieka w przypadku zdarzenia radiacyjnego;

 posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie dokumentów, literatury oraz przekazów medialnych związanych tematycznie z treściami wykładu;

3. w zakresie kompetencji:

 akceptuje potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy

i umiejętności, w tym w ramach innych przedmiotów (modułów)

Uwagi:

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do: poszczególnych zagadnień wykładu, dyskusji związanej z wykładem (założonym problemem) oraz zaliczenia wykładu. Ponadto studenci, w ramach samokształcenia, pogłębią wiedzę: w zakresie wielkości i jednostek dozymetrycznych, wykorzystania substancji promieniotwórczych oraz przyczyn, przebiegu oraz skutków katastrof obiektów energetyki jądrowej na świecie. Sprecyzowanie zakresu wiadomości do samodzielnego przyswojenia nastąpi w trakcie poszczególnych zajęć cyklu (zajęć kontaktowych z wykorzystaniem M.Teams).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.