Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny: Śledztwo finansowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-WM3.19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny: Śledztwo finansowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zbroński
Prowadzący grup: Radosław Zbroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykłady Egzamin pisemny

Ocena końcowa modułu jest oceną z egzaminu.

Pełny opis:

Przedmiot koncentruje się na przedstawieniu metod prowadzenia Śledztwa Finansowego oraz sposobów wykorzystania go i zastosowania w postępowaniu karnym oraz w ramach czynności operacyjnych prowadzonych przez Policję.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Zbroński
Prowadzący grup: Radosław Zbroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Formą prowadzenia zajęć są wykłady zakończone egzaminem ustnym.

Ocena końcowa modułu jest oceną z egzaminu.

Wymagania merytoryczne
1. Przyswojenie podstawowej wiedzy z tematów podejmowanych w ramach jednostek kontaktowych.
2. Przyswojenie podstawowej wiedzy z ustaw szczególnych. 
3. Student posiada wiedzę na temat prowadzenia śledztw finansowych.

Kryteria oceny
Egzamin ustny będzie obejmował wiedzę merytoryczną przekazaną w ramach wykładów.

Maksymalna ilość punktów w ramach egzaminu: 5. Egzamin składa się z pięciu pytań ustnych zamkniętych związanych z tematyką przestępczości gospodarczej, korupcyjnej w Polsce oraz na świecie.

Kryteria oceny: Bardzo dobry – 5 Dobry – 4 Dostateczny – 3

Niedostateczny – 2 i mniej punktów.

Przebieg procesu weryfikacji
Egzamin przeprowadzany w formie ustnej przy wykorzystaniu platformy Teams. Zawiera pięć pytań.

Czas trwania egzaminu uzależniony jest od odpowiedzi udzielonej przez studenta. Zakłada się 15 minut.

Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego drogą zdalną.

* II termin egzaminu, zgodnie z ustaleniami między prowadzącym a studentami, może mieć również formę ustną. Kryteria oceny pozostają wówczas identyczne jak w przypadku egzaminu ustnego (5 pytań zamkniętych ta sama punktacja).

Pełny opis:

Przedmiot koncentruje się na przedstawieniu metod prowadzenia Śledztwa Finansowego oraz sposobów wykorzystania go i zastosowania w postępowaniu karnym oraz w ramach czynności operacyjnych prowadzonych przez Policję.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.