Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie kryzysowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S1-ZK21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie kryzysowe
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Damian Rok
Prowadzący grup: Damian Rok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wojtasik
Prowadzący grup: Karolina Wojtasik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunki otrzymania zaliczenia:

- obecność na zajęciach merytorycznych (bez podania przyczyny można się raz nie pojawić na zajęciach; każde kolejne należy zaliczyć na dyżurze)

- zajęcia organizacyjne nie są zaliczane do zajęć merytorycznych

- aktywność i praca w grupie

- terminowe ( 29.05.2023) oddanie projektu/pracy zaliczeniowej - dla osób aspirujących do wyższej oceny niż dst

- zajęcia rozpoczynają się i kończą w godzinach podanych na planie zajęć i obowiązują wszystkich studentów

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Podstawowe pojęcia w systemie ZK. Podstawy prawne ZK

3. Organizacja systemu ZK w Polsce. Identyfikacja zagrożeń

4. Infrastruktura krytyczna (IK) i jej ochrona. NPOIK. Plan ochrony IK

5. Obowiązkowa ochrona obiektów. Plan ochrony fizycznej. Załącznik AT

6. Stopnie alarmowe. Stopnie alarmowe CRP

7. Cyberbezpieczeństwo w polskich realiach. Anatomia cyberataku

8. Organy ZK. Organizacja struktur ZK. RCB i jego rola w systemie ZK

9. IK w cieniu zagrożeń hybrydowych

10. Ocena ryzyka w ZK. Plany i procedury ZK

11. Komunikacja w sytuacjach kryzysowych

12. BSP jako zagrożenie dla IK i obiektów podlegających obowiązkowej ochronie

14. Ustawa o ochronie ludności i stanie klęski żywiołowej

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)