Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rosja i obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-BM-S2-ROPSM19 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rosja i obszar poradziecki w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Proń
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka, Elżbieta Proń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Sposób ustalania oceny końcowej z wykładów:


Ocena końcowa jest ustalania na podstawie wyników egzaminu pisemnego, który jest ustalony w sesji letniej, tj pomiędzy 08.06 a 30.06. 2020.

Przed sesją podejście do egzaminu jest możliwe wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach i na pisemną prośbę studenta (np. wyjazd na stypendium zagraniczne/szkołę letnią, termin porodu, zaplanowany pobyt w szpitalu, Indywidualna Organizacja Studiów). Praca (w tym ‘work and travel’), zaplanowane wakacje lub jakiekolwiek plany osobiste nie są uzasadnieniem dla organizowania egzaminu poza sesją.


W przypadku niezdania egzaminu istnieje możliwość jednokrotnego podejścia do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w sesji poprawkowej, tj. 1 – 25.09.2020.


Nieobecność na którymkolwiek terminie jest usprawiedliwiona wyłącznie zwolnieniem lekarskim, policyjnym, z sądu lub z prokuratury. W każdym innym przypadku nieobecność na egzaminie skutkuje oceną niedostateczną.


Egzamin z przedmiotu trwa 2 godziny i obejmuje cały materiał omawiany w ciągu semestru oraz wszystkie teksty obowiązkowe.

Egzamin ma formę pisemnego testu z pytaniami otwartymi. W teście można zdobyć maksymalnie 100 pkt, a ocena jest wystawiana na podstawie poniższych wyników:

1 – 50 niedostateczny (2)

51 – 60 dostateczny (3)

61 – 70 dostateczny plus (3+)

71 – 80 dobry (4)

81 – 90 dobry plus (4+)

91 – 100 bardzo dobry (5)


Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie z ćwiczeń.


Podczas egzaminu zabronione jest konsultowanie się, korzystanie z telefonu, smartwatch’a oraz korzystanie z jakichkolwiek pomocy naukowych. Niedostosowanie się do tych zasad skutkuje natychmiastowym przerwaniem egzaminu i oceną niedostateczną.


Jeśli ktokolwiek ze studentów cierpi na fobie społeczne, lęki nerwicowe, zaburzenia koncentracji uwagi, przyjmuje leki mające skutki uboczne powiązane z ww/zaburzeniami, silną krótkowzroczność lub niedosłuch, lub cierpi na inne medycznie potwierdzone zaburzenia lub choroby utrudniające uczestnictwo w wykładach lub egzaminie, proszę o takie uczestnictwo w wykładach, żeby w sposób maksymalnie możliwy mogli Państwo śledzić wykład (np. zajęcie miejsc w pierwszych rzędach). Jeśli powyższe choroby, zaburzenia lub leki mogą wpłynąć negatywnie na Państwa ocenę z egzaminu, proszę o taką informację do 4 tygodni przed rozpoczęciem sesji ezaminacyjnej, aby uzyskać zgodę dziekana na indywidualną organizację egzaminu. W takim przypadku materiał wymagany do egzaminu będzie dokładnie taki sam, jak dla pozostałych studentów, ale zmianie może ulec czas pisania (np. wydłużenie) lub warunki przeprowadzanie egzaminu (np. indywidualny pokój lub ustna forma egzaminu zamiast pisemnej).


Obecność lub nieobecność na wykładach nie wpływa w żaden sposób na ocenę końcową, jednak jest każdorazowo sprawdzana dla celów bezpieczeństwa.

Pełny opis:

Wykłady odbywają się co 2 tygodnie w dniach: 06.03*, 20.03, 03.04, 24.04, 15.05, 29.05.

Wykłady odbywają się w j. polskim, natomiast teksty obowiązkowe są w większości po angielsku, ale będą one też omawiane po polsku.

Przedmiot dotyczy historii, społeczeństwa, polityki wewnętrznej i zagranicznej Rosji, Białorusi oraz pięciu republik środkowoazjatyckich, tj. Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu.

Celem wykładu jest przedstawienie studentom głównych zagadnień dotyczących obszaru byłego Związku Radzieckiego, zwłaszcza Azji Środkowej. Studenci są zachęcani do aktywnego i konstruktywnego uczestnictwa w wykładach, zadawania pytań i wyciągania wniosków. Zainteresowani studenci lub posiadający szczegółową wiedzę o jakimś temacie są mogą przygotować prezentacje dotyczących tych zagadnień. Prezentacje nie mają wpływu na ocenę studenta z przedmiotu i nie są obowiązkowe, natomiast są formą wciągnięcia studentów w dyskusję nad interesującymi ich zagadnieniami dotyczącymi wykładu.

Każdy wykład opiera się na prezentacji w programie PowerPoint przygotowanej przez prowadzącego, która po wykładzie będzie rozesłana do studentów poprzez system USOSmail. W razie problemów z dostępem do tekstów obowiązkowych, również proszę skontaktować się mailowo w celu uzyskania kopii tekstu.

* ze względu na udział w konferencji naukowej wykład przewidziany na 06.03 odbędzie się wyjątkowo 28.02.

Uwagi:

kontakt do prowadzącego wykłady:

elzbieta.pron@us.edu.pl

konsultacje:

pok. 115, Wydział Nauk Społecznych (Bankowa 11), wtorki 12:45-13:45

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-16 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Proń
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka, Elżbieta Proń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.