Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Pluralizm mediów w Hiszpanii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DK-S1-KM4-20 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Pluralizm mediów w Hiszpanii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa składa się w 1/3 z oceny aktywności na zajęciach oraz 2/3 z kolokwium. Kolokwium składa się z pytań testowych mieszanych.


Student powinien wziąć udział w dyskusji moderowanej minimum 3 razy, ponadto, aby otrzymać ocenę pozytywną powinien udzielić 50%+1 poprawnych odpowiedzi na kolokwium pisemnym.


Na ocenę dostateczną – student wymienia i charakteryzuje główne media w Hiszpanii poziomu centralnego i regionalnego.


Na ocenę dobrą – student potrafi dodatkowo ocenić rolę transformacji ustrojowej w Hiszpanii oraz jej wpływ na rozwój pluralizmu politycznego.


Na ocenę bardzo dobrą – student oprócz wymienionych wyżej potrafi


zaproponować ewentualne rozwiązania wzmacniające pluralizm mediów (na podstawie zdobytej w trakcie konwersatorium wiedzy).

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów ze specyfiką systemów medialnych

kształtujących się w procesie transformacji ustrojowej, w państwie przechodzącym zmiany demokratyczne, a także wyrobienie umiejętności analizy zjawiska paralelizmu medialnego, związanego z podziałami społecznymi, politycznymi i etnicznymi w Hiszpanii.

Przedmiot ma na celu przedstawienie działania rynku mediów hiszpańskich w specyficznej sytuacji ustrojowej i politycznej. Zostanie omówiona krótka historia mediów w okresie dyktatury, zmian w czasie transformacji i tranzycji oraz współczesna rola mediów w Hiszpanii. Przedmiot odnosi się także do regionalnych systemów medialnych, które wykształciły się w autonomicznych wspólnotach Królestwa Hiszpanii. Szczegółowo omówiony zostanie rynek prasy, radia i telewizji, a także nowych mediów na poziomie centralnym oraz na poziomie regionalnym, zwłaszcza w regionach separatyzujących. Nacisk kładzie się na pokazanie różnorodności opinii, poglądów, ofert na rynku hiszpańskim, a także form własności i źródeł finansowania.

Uwagi:

Kurs jest przeznaczony dla osób zainteresowanych kulturą śródziemnomorską, a także wpływem polityki na media. Nie jest wymagana znajomość języka hiszpańskiego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Prowadzący grup: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.