Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badania społeczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-BS19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Badania społeczne
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Pawlik
Prowadzący grup: Grażyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena aktywności w dyskusji moderowanej przez prowadzącego

Ocena opracowań wyznaczonych zagadnień (prezentacja ustna)

Ocena zaprojektowanych samodzielnie przez studenta narzędzi badawczych

Test sprawdzający na platformie Moodle

Pełny opis:

Elementy podające- wprowadzenie do tematyki zajęć.

Omawianie treści zawartej w literaturze zadanej uprzednio studentom.

Analiza, interpretacja i rozwiązywanie problemów związanych z przewodnią tematyka zajęć- dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Prezentacja efektów prac grup w postaci wypowiedzi ustnych.

Przygotowanie do samodzielnego konstruowania narzędzi badawczych stosowanych w naukach społecznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Pawlik
Prowadzący grup: Grażyna Pawlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena aktywności w dyskusji moderowanej przez prowadzącego

Ocena opracowań wyznaczonych zagadnień (prezentacja ustna)

Ocena zaprojektowanych samodzielnie przez studenta narzędzi badawczych

Test sprawdzający na platformie Moodle

Pełny opis:

Elementy podające- wprowadzenie do tematyki zajęć.

Omawianie treści zawartej w literaturze zadanej uprzednio studentom.

Analiza, interpretacja i rozwiązywanie problemów związanych z przewodnią tematyka zajęć- dyskusja moderowana przez prowadzącego.

Prezentacja efektów prac grup w postaci wypowiedzi ustnych.

Przygotowanie do samodzielnego konstruowania narzędzi badawczych stosowanych w naukach społecznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z:

- oceny z kolokwium zaliczeniowego, sprawdzającego wiedzę teoretyczną z zakresu tematyki konwersatorium (do zaliczenia konieczne jest zdobycie co najmniej 50% przewidzianych punktów);

- oceny przygotowanych przez studentów kwestionariuszy ankiety oraz pytań i hipotez badawczych, sprawdzających praktyczne umiejętności z zakresu tematyki konwersatorium.


W razie, gdy średnia arytmetyczna stanowi wartość pomiędzy dwiema możliwymi ocenami, o ocenie końcowej z modułu decyduje ocena uzyskana z kolokwium.

Pełny opis:

Moduł "Badania społeczne" obejmuje treści związane z prowadzeniem badań empirycznych w naukach społecznych. W trakcie konwersatorium podejmowana będzie tematyka związana z aspektami teoretycznymi prowadzenia badań (m.in. podstawowe metody i techniki badawcze, dobór próby, rodzaje zmiennych, sposoby formułowania pytań i hipotez badawczych) oraz wstępem do samodzielnego przeprowadzania procesu badawczego (tworzenie kwestionariusza badawczego, skalowanie odpowiedzi, formułowanie pytań i hipotez badawczych). Po zrealizowaniu modułu słuchacze nabędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne do przeprowadzenia badań społecznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)