Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-FR20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia polityki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Wielgosz
Prowadzący grup: Łukasz Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Forma zaliczenia:

• Kolokwium z zajęć: Moc i przemoc polityczna + Czym jest filozofia polityki? + Państwo i jego geneza + Prawa człowieka (tematy 1, 2, 3 oraz 4)

• Kolokwium z prezentacji studentów: Lewica + Prawica + Centrum (tematy 6, 7 oraz 8)

• Kolokwium z prezentacji studentów: Demokracja i jej krytycy + Życie codzienne człowieka w państwie autorytarnym i totalitarnym + Wątpliwa jakość demokracji + Niccolo Machiavelli i Makiawelizm + Wstęp do dyskusji o nacjonalizmie + Wywieranie wpływu na ludzi – część pierwsza i druga + Futurologia (tematy od 10 do 17)

• Prezentacja multimedialna i wystąpienie na jeden z wybranych tematów

o Tematy do wyboru od 6 do 8 oraz od 10 do 17

o Grupy 2-3 osobowe


Pełny opis:

Zakres tematów zajęć:

1. Wprowadzenie do zajęć. Moc i przemoc polityczna

• Zapoznanie studentów z tematyką zajęć oraz formą zaliczenia przedmiotu

• Moc polityczna jako siła sprawcza

• Źródła władzy

• Przemoc polityczna i jej rodzaje

2. Czym jest filozofia polityki?

• Filozofia polityki – analiza pojęciowa

• Myśl polityczna a filozofia polityki

• Klasyczna i nowożytna koncepcja filozofii polityki

3. Państwo i jego geneza

• Definicja państwa

• Obiektywistyczne i subiektywistyczne koncepcje genezy państwa

• Historyczne i ahistoryczne koncepcje genezy państwa

• Geneza państwa w świetle koncepcji starożytnych, średniowiecznych, oświeceniowych i nowożytnych

• Forma i typ państwa

4. Prawa człowieka

• Koncepcja praw człowieka

• Generacje praw człowieka

• Konstytucyjny status jednostki

• Raporty o stanie wolności i demokracji na świecie

5. Kolokwium z zajęć: Moc i przemoc polityczna + Czym jest filozofia polityki? + Państwo i jego geneza + Prawa człowieka

6. Lewica

• Pochodzenie nazwy

• Charakterystyka lewicy

• Lewica w diagramie Nolana oraz macierzy kołowej Maja

7. Prawica

• Pochodzenie nazwy

• Charakterystyka prawicy

• Prawica w diagramie Nolana oraz macierzy kołowej Maja

8. Centrum

• Co to znaczy być umiarkowanym?

• Trzy typy centrum

• Centrum w diagramie Nolana oraz macierzy kołowej Maja

9. Kolokwium z zajęć: Lewica + Prawica + Centrum

10. Demokracja i jej krytycy

• Demokracja ateńska i demokracja współczesna

• Poliarchia Roberta Dahla

• Rozumienie demokracji: proceduralne, substancjalne, partycypacyjne

• Kryteria demokratyczności państw

11. Życie codzienne człowieka w państwie autorytarnym i totalitarnym – wstęp do dyskusji

12. Wątpliwa jakość demokracji

• Zakusy autokratów i pełzający autorytaryzm

13. Niccolo Machiavelli i Makiawelizm

• Polityka i etyka

• Cel człowieka

• Dialektyka przemian

14. Wstęp do dyskusji o nacjonalizmie

15. Wywieranie wpływu na ludzi – część pierwsza

• Narzędzia wpływu

• Reguła wzajemności

• Społeczny dowód słuszności

• Autorytety

16. Wywieranie wpływu na ludzi – część druga

• Tłum i jego charakterystyka. Wyobrażenia tłumu

• Wierzenia i poglądy tłumu

• Przywódcy tłumu i metody ich przekonywania

• Podział tłumów

17. Futurologia

• Dynamiczny rozwój społeczeństwa

• Adhokracja

• Relacje międzyludzkie od nowa

• Możliwości adaptacyjne człowieka

18. Kolokwium z prezentacji z tematów od 10 do 17

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)