Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilościowa i jakościowa analiza danych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-IJAD20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ilościowa i jakościowa analiza danych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Olszanecka-Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola, Agata Olszanecka-Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu stanowi średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z ćwiczeń oraz egzaminu.

Pełny opis:

Celem modułu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie procesu badawczego w naukach społecznych. W trakcie wykładów podejmowana będzie tematyka związana z aspektami teoretycznymi prowadzenia badań. Przedstawione zostaną m.in. podstawowe metody i techniki badawcze, rodzaje zmiennych, sposoby formułowania pytań i hipotez badawczych. W ramach ćwiczeń nacisk kładziony będzie natomiast na wiedzę funkcjonalną - wykształcenie umiejętności samodzielnego przeprowadzania procesu badawczego z uwzględnieniem każdego z jego etapów (m.in. formułowanie pytań i hipotez badawczych, tworzenie obszaru przestrzeni zmiennych, dobór próby, przeprowadzenie badań, obróbka i analiza wyników, interpretacja wyników, akceptacja lub odrzucenie hipotez) oraz umiejętności sporządzania raportu z badań.

Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 ze względu na sytuację epidemiczną moduł realizowany jest w trybie zdalnym za pośrednictwem platformy MS Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Olszanecka-Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola, Agata Olszanecka-Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z:

- oceny z egzaminu pisemnego, sprawdzającego wiedzę z zakresu tematyki wykładów (do zaliczenia egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 50% przewidzianych punktów);

- oceny z ćwiczeń.


W razie, gdy średnia arytmetyczna z modułu stanowi wartość pomiędzy dwiema możliwymi ocenami, o ocenie końcowej z modułu decyduje ocena z egzaminu.

Pełny opis:

Celem modułu jest poszerzenie wiedzy i umiejętności studentów w zakresie procesu badawczego w naukach społecznych. W trakcie wykładów podejmowana będzie tematyka związana z aspektami teoretycznymi prowadzenia badań. Przedstawione zostaną m.in. podstawowe metody i techniki badawcze, rodzaje zmiennych, sposoby formułowania pytań i hipotez badawczych. W ramach ćwiczeń nacisk kładziony będzie natomiast na wiedzę funkcjonalną - wykształcenie umiejętności samodzielnego przeprowadzania procesu badawczego z uwzględnieniem każdego z jego etapów (m.in. formułowanie pytań i hipotez badawczych, tworzenie obszaru przestrzeni

zmiennych, dobór próby, przeprowadzenie badań, obróbka i analiza wyników, interpretacja wyników, akceptacja lub odrzucenie hipotez) oraz umiejętności sporządzania raportu z badań.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Moroń
Prowadzący grup: Łukasz Jach, Marcin Moroń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)