Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium monograficzne: Psychologia komunikowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-KM1.20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium monograficzne: Psychologia komunikowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagmara Mrozowska
Prowadzący grup: Dagmara Mrozowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Na podstawie aktywności na zajęciach, obecności i przygotowanej prezentacji.

Pełny opis:

Treści przedmiotu koncentrują się wokół psychologicznego funkcjonowania człowieka w otoczeniu społecznym z uwzględnieniem

wpływu środków masowego komunikowania na te procesy. Słuchacze poznają teorie dotyczące różnych aspektów psychologii

społecznej łącznie z eksperymentami i innymi badaniami, jakie doprowadziły do ich sformułowania oraz ich praktycznymi

konsekwencjami dla funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach społecznych. W trakcie kursu słuchacze poznają psychologiczne

aspekty funkcjonowania mediów masowych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy mechanizmu wpływu mediów na różne aspekty

funkcjonowania człowieka, uczą się z nich korzystać, również jako skuteczni nadawcy oraz nabywają kompetencje aktywnych odbiorców,

świadomych wpływu i umiejących się przed nim bronić.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)