Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-P21
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Szura-Olesińska
Prowadzący grup: Olga Szura-Olesińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie następuje po przedstawieniu raportu sporządzonego przez studenta oraz podpisanego przez pracodawcę potwierdzającego

osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się lub przedstawieniu innych dokumentów przewidzianych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach do zaliczenia praktyk zawodowych.

Pełny opis:

Zasadniczym celem studenckich praktyk zawodowych jest skonfrontowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z wymaganiami rynku pracy, zdobycie umiejętności przydatnych w zawodzie, poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach, do których student jest przygotowywany w trakcie trwania studiów, a także zapoznanie studenta z profesjolektami właściwymi dla konkretnej branży oraz z kulturą pracy. Poprzez realizację praktyk zawodowych studenci mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach, a także zaprezentowania swojego potencjału przyszłym pracodawcom.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Marmola
Prowadzący grup: Maciej Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie lub ocena
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie następuje po przedstawieniu raportu sporządzonego przez studenta oraz podpisanego przez pracodawcę potwierdzającego

osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się lub przedstawieniu innych dokumentów przewidzianych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach do zaliczenia praktyk zawodowych.

Pełny opis:

Zasadniczym celem studenckich praktyk zawodowych jest skonfrontowanie wiedzy zdobytej w trakcie studiów z wymaganiami rynku pracy, zdobycie umiejętności przydatnych w zawodzie, poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach, do których student jest przygotowywany w trakcie trwania studiów, a także zapoznanie studenta z profesjolektami właściwymi dla konkretnej branży oraz z kulturą pracy. Poprzez realizację praktyk zawodowych studenci mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w realnych warunkach, zweryfikowania jej w konkretnych sytuacjach, a także zaprezentowania swojego potencjału przyszłym pracodawcom.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)