Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Public management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-PM19
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Public management
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zasępa
Prowadzący grup: Paweł Grzywna, Bożena Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych

z egzaminu przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z nowymi kierunkami zarządzania w sferze publicznej oraz definiowaniem polityki publicznej. Ponadto moduł obejmuje treści związane z istotą sektora publicznego i specyfiką zarządzania w tym sektorze (metody, techniki, narzędzia). Istotną część modułu stanowić będzie przedstawienie zasad public governance i new public management oraz i ich roli w procesie kształtowania systemu politycznego i społecznego na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym i centralnym. Po zrealizowaniu modułu słuchacz powinien posiadać umiejętność analizowania i interpretowania aktów prawnych i dokumentów strategicznych związanych

z omawianą tematyką, co wiąże się z przyjęciem w sektorze publicznym koncepcji strategicznego zarządzania.

Uwagi:

Dyżury dr Bożeny Zasępy:

-wtorki 13.00-13.45 (online Teams)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zasępa
Prowadzący grup: Paweł Grzywna, Bożena Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych

z egzaminu przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny uzyskanej z ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z nowymi kierunkami zarządzania w sferze publicznej oraz definiowaniem polityki publicznej. Ponadto moduł obejmuje treści związane z istotą sektora publicznego i specyfiką zarządzania w tym sektorze (metody, techniki, narzędzia). Istotną część modułu stanowić będzie przedstawienie zasad public governance i new public management oraz i ich roli w procesie kształtowania systemu politycznego i społecznego na różnych poziomach: lokalnym, regionalnym i centralnym. Po zrealizowaniu modułu słuchacz powinien posiadać umiejętność analizowania i interpretowania aktów prawnych i dokumentów strategicznych związanych

z omawianą tematyką, co wiąże się z przyjęciem w sektorze publicznym koncepcji strategicznego zarządzania.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)