Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia polityki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-PP20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia polityki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Olszanecka-Marmola
Prowadzący grup: Agata Olszanecka-Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest arytmetyczną średnią uzyskaną z wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem modułu jest przybliżenie funkcjonowania jednostki w świecie społecznym i politycznym. Poruszane tematy będą skupiały się zarówno na zachowaniach obywateli, jak i aktorów politycznych.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone w sposób zdalny za pomocą platformy MS Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Olszanecka-Marmola
Prowadzący grup: Agata Olszanecka-Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z:

- oceny z egzaminu pisemnego, sprawdzającego wiedzę z zakresu tematyki wykładów (do zaliczenia egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 50% przewidzianych punktów);

- oceny z ćwiczeń.


W razie, gdy średnia arytmetyczna z modułu stanowi wartość pomiędzy dwiema możliwymi ocenami, o ocenie końcowej z modułu decyduje ocena z egzaminu.

Pełny opis:

Celem modułu jest przybliżenie funkcjonowania jednostki w świecie społecznym i politycznym. Poruszane tematy będą skupiały się zarówno na zachowaniach obywateli, jak i aktorów politycznych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Olszanecka-Marmola
Prowadzący grup: Agata Olszanecka-Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z:

- oceny z egzaminu pisemnego, sprawdzającego wiedzę z zakresu tematyki wykładów (do zaliczenia egzaminu konieczne jest zdobycie co najmniej 50% przewidzianych punktów);

- oceny z ćwiczeń.


W razie, gdy średnia arytmetyczna z modułu stanowi wartość pomiędzy dwiema możliwymi ocenami, o ocenie końcowej z modułu decyduje ocena z egzaminu.

Pełny opis:

Celem modułu jest przybliżenie funkcjonowania jednostki w świecie społecznym i politycznym. Poruszane tematy będą skupiały się zarówno na zachowaniach obywateli, jak i aktorów politycznych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)