Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polski system polityczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-PSP20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polski system polityczny
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Glajcar
Prowadzący grup: Rafał Glajcar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Student powinien mieć wcześniej zaliczony przedmiot obejmujący podstawy wiedzy o państwie, prawie i polityce.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami funkcjonowania polskiego systemu politycznego oraz jego

poszczególnych instytucji, z uwzględnieniem ewolucji rozwiązań konstytucyjnych, jak i podkreśleniem znaczenia praktyki politycznej w

kształtowaniu rzeczywistości politycznej.

Słuchacze powinni nabyć umiejętność analizowania zjawisk i procesów politycznych zachodzących w polskim systemie politycznym w

oparciu o wiedzę na temat instytucji, mechanizmów i procedur w nim obowiązujących. Przygotuje ich to do aktywnego uczestniczenia w

życiu politycznym na szczeblu państwowym. Jednocześnie będą oni posiadali kompetencje do inicjowania i kierowania działalnością

organizacyjną w sferze publicznej.

Uwagi:

Ocena końcowa z modułu jest średnią ocen z zaliczenia i egzaminu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)