Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zachowania wyborcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-DP-S1-ZW20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania wyborcze
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Olszanecka-Marmola
Prowadzący grup: Agata Olszanecka-Marmola
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wypadkową następujących czynników:

- aktywność na zajęciach

- projekty badawcze realizowane w kilkuosobowych grupach


Studenci oceniani są na każdym etapie projektowania badań, a ocenie podlegają: tworzenie kwestionariusza badawczego, pytania i hipotezy badawcze, sposób przeprowadzenia badań empirycznych, analiza statystyczna wyników oraz prezentacja wyników wraz z naukowym komentarzem.

Pełny opis:

Celem modułu jest zapoznanie studentów z modelami zachowań wyborczych oraz odniesienie ich do zachowań wyborczych Polaków na przestrzeni ostatnich dekad. Słuchacze po ukończeniu kursu mają wiedzę na temat roli i miejsca wyborów w systemie politycznym oraz zachowań wyborczych obywateli. Wiedzę i umiejętności doskonalą podczas realizacji projektów badawczych dotyczących zachowań wyborczych.

Uwagi:

Zajęcia prowadzone zdalnie za pomocą platformy MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)