Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-OWITP1-S2-14
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucie Zormanova
Prowadzący grup: Lucie Zormanova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Zaliczenie wykładu następuje na podstawie kolokwium.

Na wykładach może student otrzymać plusy za aktywność, które wliczają się do uzyskanych punktów w ramach kolokwium.

Kolokwium w formie pisemnego testu.

Skała ocen:

20-19 – 5

18 - 4,5

17-16 – 4

15 – 3,5

14-12 - 3

Pełny opis:

Efekty tego przedmiotu zostaną zrealizowane przy pomocy wykładowej formy kształcenia. Treści kształcenia tego przedmiotu zostały skoncentrowane wokół istotnych współczesnych problemów, związanych z pracą nauczyciela, takich jak: kompetencje nauczyciela i pedagoga, osobowość nauczyciela i pedagoga, jego powinności moralne i etyczne, specyfika nauczycielskiego profesjonalizmu, awans zawodowy, wypalenie zawodoowe

Tematy

1. Pedeutologia jako wiedza, pola badawcze współczesnej pedeutologii.

2. Zadania i rola pedagoga w współczesnej szkołe, kompetencje zawodowe nauczyciela

3. Osobowość nauczyciela (podstawowe cechy dobrego nauczyciela-wychowawcy według W. Okońa, S. Szumana, M. Kreutza, S. Baleyego, J. W. Dawida), talent pedagogiczny (wg.Z. Mysłakowskiego, S.Szumana), autorytet nauczyciela

4. Karta Nauczyciela

5. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania, awans zawodowy i doskonalenie zawodowe nauczyciela

6. Stres w zawodzie nauczyciela, wypalenie zawodowe

7. Kształcenie przyszłych nauczycieli w Polsce z pogłądu historycznego

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lucie Zormanova
Prowadzący grup: Lucie Zormanova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)