Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat pedagoga szkolnego i terapeuty

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-OWITP1-S2-16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat pedagoga szkolnego i terapeuty
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena z projektów, opracowanej teczki i czynnego uczestnictwa w zajęciach) oraz z wykładu (ocena z pracy pisemnej). W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z ćwiczeń i/lub wykładu, należy ją poprawić w ustalonym terminie. Ocena niedostateczna będzie brana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Moduł poświęcony jest zagadnieniom związanym z zadaniami pedagoga szkolnego i terapeuty. Służy poznaniu przez studentów różnych aspektów warsztatu pracy tych dwóch specjalistów zatrudnianych w placówkach oświatowych. Celem zajęć jest wdrożenie studentów do organizacji i tworzenia własnego warsztatu pracy, na który składają się:

- wiedza i umiejętności diagnostyczne wobec dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi,

- umiejętność współpracy z rodzicami, opiekunami, nauczycielami i specjalistami,

- gotowość do prowadzenia zajęć o charakterze wychowawczym, profilaktycznym i terapeutycznym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

- projektowanie procesu wsparcia dla dziecka, rodziców/opiekunów i nauczycieli we współpracy z instytucjami zewnętrznymi,

- umiejętność planowania i dokumentowania pracy pedagogicznej i terapeutycznej.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/108433

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-03-16 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogumiła Bobik
Prowadzący grup: Bogumiła Bobik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0 (2023-07-12)