Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PC-MJS-TW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria wychowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Żywczok
Prowadzący grup: Alicja Żywczok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Przedmiotem oceny będzie:

– znajomość przedstawicieli teorii wychowania i ich dorobku,

– znajomość podstawowych założeń nurtów i koncepcji wychowania,

– znajomość głównych kategorii aksjologicznych,

– rozumienie powiązań między teorią a praktyką pedagogiczną,

– umiejętność twórczego myślenia.

Wszyscy uczestnicy wykładu są zobowiązani do napisania testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Wyniki testu ogłaszane są zgodnie z regulaminem studiów. Student, który uzyska z testu ocenę niedostateczną poprawia jego wynik.

Oceniana będzie jakość wykonania projektu (jego kompletność, skorzystanie z licznych źródeł wiedzy naukowej, struktura treści, rozległość analiz, sposób argumentacji, twórcza forma przekazu).

W trakcie zajęć semestralnych poszczególne zespoły będą prezentować rezultaty swej pracy. Ocena końcowa z modułu stanowi średnią arytmetyczną ocen z ćwiczeń i egzaminu.

Pełny opis:

1. Teoria wychowania jako subdyscyplina pedagogiki. Związki teorii z praktyką pedagogiczną.

2. Sens i wartość wychowania. Aksjologiczne i noetyczne podłoże wychowania.

3. Analiza merytoryczna ideału wychowania.

4. Teleologia wychowania jako dział filozofii wychowania.

5. Zasady, metody i formy wychowania – analiza porównawcza.

6. Autorytet nauczyciela – jego zdobywanie i skutki utraty.

7. Poszanowanie godności człowieka w procesie edukacji – „klucz” pedagogicznego autorytetu.

8. Pojęcie moralnej odpowiedzialności jako podstawowej modalności aksjologicznej.

9. Wychowawczy sens kultywowania tradycji w procesie wychowania.

10. Podstawowe założenia oraz przedstawiciele pedagogiki egzystencjalnej i personalistycznej. Główne idee pedagogiki filozoficznej i antropologicznej.

11. Neonaturalizm pedagogiczny inspirowany poglądami J.J. Rousseau.

12. Wychowanie, wychowawca, wychowanek w ujęciu Janusza Korczaka.

13. Znaczenie wychowania do wolności na przykładzie szkoły Rudolfa Steinera i Alexandra S. Neilla.

14. Wychowanie do zacności w teorii wychowania Rabindranatha Tagore.

15. Altruizm a proces wychowania.

16. Miłość ludzkiej duchowości - Karola Wojtyły koncepcja wychowania personalistycznego.

17. Afirmacja życia - wartość etyczna i ideał wychowania.

18. Pokój – ideał i cel współczesnej edukacji międzykulturowej.

19. Koleżeństwo i przyjaźń jako znaczące dla dzieci i młodzieży kategorie pedagogiczne.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.