Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wychowanie w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-EWP-N2-WP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie w przedszkolu
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Watoła
Prowadzący grup: Anna Watoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Wykłady:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z:

• egzaminu pisemnego (oceny: 5; 4,5; 4; 3,5 ;3 ,2)

• ocena z ćwiczeń

Egzamin pisemny obejmuje treści wykładów oraz podane studentom zagadnienia z literatury.

Opracowano zestaw 30 pytań egzaminacyjnych; student losuje zestaw trzech pytań.

Ćwiczenia:

Ocena z zaliczenia jest średnią następujących elementów:

Ocena z Projektu edukacyjnego

Ocena z Prezentacji


Pełny opis:

W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem w przedszkolu. Zna prawidłowości psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, zasady wychowania i nauczania dzieci w przedszkolnym, funkcjonowanie systemu opieki i edukacji dzieci przedszkolnych. Efekty kształcenia pedagogicznego, nauczycielskiego oraz w zakresie

kompetencji zostaną osiągnięte w trakcie wykładów, ćwiczeń i pracy własnej studenta.

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Watoła
Prowadzący grup: Anna Watoła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu (OKM) ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z:

• egzaminu pisemnego (oceny: 5; 4,5; 4; 3,5 ;3 ,2)

• ocena z ćwiczeń (oceny: 5; 4,5; 4; 3,5 ;3 ,2)

Ocena z ćwiczeń jest średnią następujących elementów obejmuje:

• Ocena z projektu edukacyjnego - wykonanie pomocy dydaktycznej wraz z teoretycznym opisem i przedstawienie jej na forum grupy ćwiczeniowej

• Opracowanie indywidualnie lub w parach prezentacji multimedialnej na jeden z 25 zestawów zagadnień

• Aktywność oraz frekwencja na zajęciach

Egzamin pisemny obejmuje treści oraz zagadnienia z literatury, z którą studenci podczas pracy własnej mają się zapoznać. Literatura z tych zagadnień jest zaprezentowana ( tytuły pozycji literatury, artykuły, zasoby internetowe) na jednych z pierwszych spotkań oraz w trakcie realizacji poszczególnych bloków tematycznych.

Opracowano zestaw 12 pytań egzaminacyjnych. Student losuje jeden zestaw pytań i samodzielnie opisuje wylosowane zagadnienia.Pełny opis:

W wyniku realizowanych zajęć student posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie zagadnień związanych z wychowaniem w przedszkolu. Zna prawidłowości psychofizycznego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym, zasady wychowania i nauczania dzieci w przedszkolnym, funkcjonowanie systemu opieki i edukacji dzieci przedszkolnych. Efekty kształcenia pedagogicznego, nauczycielskiego oraz w zakresie

kompetencji zostaną osiągnięte w trakcie wykładów, ćwiczeń i pracy własnej studenta.

Uwagi:

Ogólna orientacja (przypomnienie) zagadnień z psychologii rozwojowej dziecka w wieku przedszkolnym)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)