Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia nauczania-uczenia się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJN4-PPIW-11
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia nauczania-uczenia się
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karina Atłas
Prowadzący grup: Karina Atłas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z kolokwium zaliczeniowego w ramach wykładu oraz ocena z zajęć ćwiczeniowych (kolokwium + aktywność).

Pełny opis:

Charakterystyka procesów uczenia się i ich zastosowanie w nauczaniu: warunkowanie klasyczne, warunkowanie instrumentalne, uczenie się przez obserwację. Zastosowanie kar i nagród. Najczęściej popełniane błędy przy nagradzaniu i karaniu. Poczucie skuteczności własnego działania. Wyuczona bezradność. Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów. Uczenie się a pamięć. Fazy procesów pamięciowych. Efekty pamięciowe. Główne teorie zapominania. Rola powtórzeń. Jak uczynić proces uczenia się bardziej efektywnym? Czynniki wpływające na lepsze zapamiętywanie. Zastosowanie mnemotechnik i map pamięciowych. Uczenie się a myślenie. Rozwiązywanie problemów. Proces twórczy. Uczenie się a motywacja. Wybrane teorie motywacji. Motywacja a efektywność działania. Motywowanie uczniów do nauki. Różnice indywidualne. Dostosowanie nauczania do różnych stylów uczenia się i rożnych typów inteligencji. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym. Sytuacje trudne w procesie dydaktycznym i radzenie sobie z nimi. Utrzymywanie ładu i dyscypliny w klasie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)