Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka kształcenia zintegrowanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJN4-PPIW-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka kształcenia zintegrowanego
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Christ
Prowadzący grup: Magdalena Christ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena modułu stanowi średnią oceny z ćwiczeń oraz oceny z egzaminu.

Pełny opis:

Moduł metodyka kształcenia zintegrowanego obejmuje treści zawierające wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne nauczycielowi do realizacji zadań z zakresu kształcenia zintegrowanego. Celem modułu jest zatem uzyskanie takiego poziomu wiedzy merytorycznej (z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, środowiskowo-społecznej, muzycznej, plastycznej, technicznej, informatycznej, kultury fizycznej i bezpieczeństwa) oraz metodycznej, aby prowadzić skuteczną edukację na poziomie klas I-III. Efekty kształcenia pedagogicznego i nauczycielskiego będą realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i pracy własnej studentów oraz praktyk specjalistycznych.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/97167/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)