Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJN4-PPIW-9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika mediów
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frania
Prowadzący grup: Monika Frania
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu stanowi ocena uzyskana przez studenta z egzaminu.


W przypadku uzyskania oceny negatywnej (2,0) z egzaminu studenta obowiązują możliwości poprawy zgodne z regulaminem studiów.


Oceniana będzie znajomość zagadnień poruszanych podczas wykładów z pedagogiki mediów.

Pełny opis:

Moduł obejmuje wykłady z pedagogiki mediów zakończone egzaminem.

Tematyka wykładów skoncentrowana jest na problematyce szeroko pojętych mediów jako środowiska wychowania w kontekście rodziny i szkoły, szans i zagrożeń związanych z mediami tradycyjnymi i tzw. nowymi mediami. Zagadnienia wykładu będą obejmować również możliwość wykorzystania mediów do projektowania działań edukacyjnych, opiekuńczo - wychowawczych, a także elementy edukacji medialnej, której celem powinno być pogłębienie kompetencji medialnej wychowanka.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/97116/

W roku akademickim 2022/2023 wykład prowadzony jest zdalnie w modelu synchronicznym przez platformę MSTeams (z wyłączeniem jednego wykładu obejmującego materiał wideo - tryb asynchroniczny). Data wykładu asynchronicznego zostanie przekazana studentom przez kanał na MS Teams lub materiał zostanie przesunięty do pracy własnej studenta

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)