Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fakultet F- Visual thinking - myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-MJS-PPIW3-FA9
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fakultet F- Visual thinking - myślenie wizualne i sketchnoting w edukacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Christ
Prowadzący grup: Magdalena Christ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlega portfolio (prowadzone w plikach w zespole na Teams) z pracami tworzonymi w ramach zajęć oraz zaplanowanie i przeprowadzenie ćwiczeń aktywizujących grupę, aktywność na zajęciach, notatka wizualna do treści o charakterze edukacyjnym.

Pełny opis:

Wprowadzenie do myślenia wizualnego i możliwości jego zastosowania w edukacji.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Christ
Prowadzący grup: Magdalena Christ
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenie podlega portfolio (prowadzone w plikach w zespole na Teams) z pracami tworzonymi w ramach zajęć oraz zaplanowanie i przeprowadzenie ćwiczeń aktywizujących grupę, aktywność na zajęciach, notatka wizualna do treści o charakterze edukacyjnym.

Pełny opis:

Zajęcia fakultatywne mające na celu ukształtowanie osoby pozytywnie nastawionej do nowych doświadczeń, poszukującej innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych (wychowawczo-dydaktycznych), skutecznie adaptujący się do zmieniających się warunków, gotowy do inicjowania i wdrażania zmian.

Wprowadzenie do myślenia wizualnego i możliwości jego zastosowania w edukacji.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/93426/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)