Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań pedagogicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-OG-S1-MBP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodologia badań pedagogicznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Borowiec
Prowadzący grup: Ewa Borowiec, Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu badań własnych, oraz oceny z testu obejmującego zagadnienia omawiane w ramach wykładów i korespondujących z nimi pojęć omawianych na ćwiczeniach.

W przypadku otrzymania oceny negatywnej musi ona zostać poprawiona w 2 terminie i będzie ona brana jako składowa do wyliczenia oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Metodologia badań pedagogicznych jest nauką traktującą o sposobach działań służących rozwiązywaniu problemów naukowych. Do podstawowych treści zalicza się opis postępowania badawczego jego składniki przedmiot badań, cele badań, problemy badawcze/hipotezy badawcze, metody badawcze.

Założenia poznawcze oraz rola badawcza wyznacza wybór tok postępowania badawczego ilościowego lub jakościowego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Borowiec
Prowadzący grup: Ewa Borowiec, Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu badań własnych, oraz oceny z testu obejmującego zagadnienia omawiane w ramach wykładów i korespondujących z nimi pojęć omawianych na ćwiczeniach.

W przypadku otrzymania oceny negatywnej musi ona zostać poprawiona w 2 terminie i będzie ona brana jako składowa do wyliczenia oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Metodologia badań pedagogicznych jest nauką traktującą o sposobach działań służących rozwiązywaniu problemów naukowych. Do podstawowych treści zalicza się opis postępowania badawczego jego składniki przedmiot badań, cele badań, problemy badawcze/hipotezy badawcze, metody badawcze.

Założenia poznawcze oraz rola badawcza wyznacza wybór tok postępowania badawczego ilościowego lub jakościowego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Borowiec
Prowadzący grup: Ewa Borowiec, Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z ćwiczeń (ocena z projektu badań własnych, oraz oceny z testu obejmującego zagadnienia omawiane w ramach wykładów i korespondujących z nimi pojęć omawianych na ćwiczeniach.

W przypadku otrzymania oceny negatywnej musi ona zostać poprawiona w 2 terminie i będzie ona brana jako składowa do wyliczenia oceny końcowej modułu.


Pełny opis:

Metodologia badań pedagogicznych jest nauką traktującą o sposobach działań służących rozwiązywaniu problemów naukowych. Do podstawowych treści zalicza się opis postępowania badawczego jego składniki przedmiot badań, cele badań, problemy badawcze/hipotezy badawcze, metody badawcze.

Założenia poznawcze oraz rola badawcza wyznacza wybór tok postępowania badawczego ilościowego lub jakościowego.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Borowiec
Prowadzący grup: Ewa Borowiec, Małgorzata Łączyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)