Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł seminaryjny 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-OWITP3-S1-17
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł seminaryjny 1
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Ecler-Nocoń
Prowadzący grup: Beata Ecler-Nocoń, Małgorzata Kitlińska-Król, Irena Przybylska, Edyta Widawska, Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Wilk
Prowadzący grup: Agnieszka Majewska-Kafarowska, Łukasz Michalski, Monika Sulik, Teresa Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

przygotowanie pracy dyplomowej - przygotowanie narzędzi badawczych oraz części teoretycznej pracy

Pełny opis:

Modułu Seminarium realizowany w 2 semestrze studiów zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie złożonej promotorowi pracy dyplomowej. Praca dyplomowa przygotowana samodzielnie przez studenta powinna być potwierdzeniem jego kompetencji w zakresie projektowania, planowania, redagowania wypowiedzi pisemnej, poprawnego realizowania procesu badawczego. Praca ta powinna również wskazywać na potencjał studenta w konstruktywnym posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów, zaprezentowany w formie propozycji rozwiązań praktycznych oraz teoretycznego wnioskowania.

Uwagi:

Obserwacja rzeczywistości społecznej codzienności; diagnoza problemów społecznych w wybranych dziełach sztuki. Diagnoza rzeczywistości w obszarze opieki i terapi pedagogicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Rzymełka-Frąckiewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Kitlińska-Król, Agata Rzymełka-Frąckiewicz, Ewa Syrek, Lucie Zormanova
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

przygotowanie pracy dyplomowej - przygotowanie narzędzi badawczych oraz części teoretycznej pracy

Pełny opis:

Modułu Seminarium realizowany w 2 semestrze studiów zakończony jest zaliczeniem z oceną uzyskiwanym na podstawie złożonej promotorowi pracy dyplomowej. Praca dyplomowa przygotowana samodzielnie przez studenta powinna być potwierdzeniem jego kompetencji w zakresie projektowania, planowania, redagowania wypowiedzi pisemnej, poprawnego realizowania procesu badawczego. Praca ta powinna również wskazywać na potencjał studenta w konstruktywnym posługiwaniu się wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas studiów, zaprezentowany w formie propozycji rozwiązań praktycznych oraz teoretycznego wnioskowania.

Uwagi:

Obserwacja rzeczywistości społecznej codzienności; diagnoza problemów społecznych w wybranych dziełach sztuki. Diagnoza rzeczywistości w obszarze opieki i terapi pedagogicznej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-03-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Majewska-Kafarowska, Łukasz Michalski
Prowadzący grup: Agnieszka Majewska-Kafarowska, Łukasz Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)