Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poradnictwo w pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-OWITP3-S1-4
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poradnictwo w pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Sulik
Prowadzący grup: Monika Sulik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest sumą ocen uzyskanych z ćwiczeń oraz egzaminu.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne – przedstawienie problematyki ćwiczeń, bibliografii. Ustalenie kryteriów uzyskania zaliczenia. Dyskusja wprowadzająca – poradnictwo w codzienności – refleksje studentek i studentów.

2. W poszukiwaniu źródeł poradnictwa – poradnictwo wczoraj i dziś uwarunkowania i konteksty. Dyskusja w oparciu o kwerendę literatury z zakresu poradoznawstwa.

3. Ustalenia definicyjne dotyczące poradnictwa, cel, formy i etapy procesu poradniczego.

4. Trzy koncepcje poradnictwa – poradnictwo dyrektywne, dialogowe oraz liberalne.

5. Predyspozycje indywidualne i czynniki osobowościowe wpływające na podjęcie zawodu w obrębie poradnictwa opiekuńczego.

6. Projektowanie programu z zakresu poradnictwa opiekuńczego dla określonej grupy beneficjentów.

7. Etiudy poradnicze - Zajęcia warsztatowe, autorskie, przeprowadzane przez uczestników zajęć.

8. Podsumowanie, ewaluacja oraz zaliczenie przedmiotu.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Basiaga
Prowadzący grup: Jan Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego

Pełny opis:

1. W poszukiwaniu źródeł poradnictwa – poradnictwo wczoraj i dziś uwarunkowania i konteksty.

2. Ustalenia definicyjne dotyczące poradnictwa, cel, formy i etapy procesu poradniczego.

3. Poradnictwo jako działanie społeczne: przedmiot, podmiot, środki oraz metody działania poradniczego.

4. Trzy koncepcje poradnictwa – poradnictwo dyrektywne, dialogowe oraz liberalne.

5. Predyspozycje indywidualne i czynniki osobowościowe wpływające na podjęcie zawodu w obrębie poradnictwa opiekuńczego.

6. Instytucje pomocowe w obszarze poradnictwa pedagogicznego

7. Podsumowanie, ewaluacja oraz zaliczenie przedmiotu.

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Basiaga
Prowadzący grup: Jan Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie kolokwium zaliczeniowego

Pełny opis:

1. W poszukiwaniu źródeł poradnictwa – poradnictwo wczoraj i dziś uwarunkowania i konteksty.

2. Ustalenia definicyjne dotyczące poradnictwa, cel, formy i etapy procesu poradniczego.

3. Poradnictwo jako działanie społeczne: przedmiot, podmiot, środki oraz metody działania poradniczego.

4. Trzy koncepcje poradnictwa – poradnictwo dyrektywne, dialogowe oraz liberalne.

5. Predyspozycje indywidualne i czynniki osobowościowe wpływające na podjęcie zawodu w obrębie poradnictwa opiekuńczego.

6. Instytucje pomocowe w obszarze poradnictwa pedagogicznego

7. Podsumowanie, ewaluacja oraz zaliczenie przedmiotu.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/84469/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Basiaga
Prowadzący grup: Jan Basiaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)