Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo w resocjalizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-RP3-S1-6
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w resocjalizacji
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Samborska
Prowadzący grup: Iwona Samborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2.0) z egzaminu, należy ją poprawić w ustalonym terminie. Ocena ta będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu oceny końcowej z modułu stanowiąc składową średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawami prawnymi oddziaływań resocjalizacyjnych. Przedmiot ukazuje specyfikę prawa karnego oraz powiązania pedagogiki resocjalizacyjnej z prawem karnym. Problematyka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących m.in. środków penalnych, środków oddziaływania penitencjarnego oraz środków stosowanych w resocjalizacji nieletnich. Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. Zadaniem studenta jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące treści zajęć. Egzamin odbywa się za pośrednictwem platformy MS Teams.

Uwagi:

Wykłady odbywają się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams. Egzamin odbywa się z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Samborska
Prowadzący grup: Iwona Samborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2.0) z egzaminu, należy ją poprawić w ustalonym terminie. Ocena ta będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu oceny końcowej z modułu stanowiąc składową średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest poznanie podstaw prawnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Przedmiot ukazuje specyfikę prawa karnego oraz powiązania pedagogiki resocjalizacyjnej z prawem karnym. Problematyka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących m.in. środków penalnych, środków oddziaływania penitencjarnego oraz środków stosowanych w resocjalizacji nieletnich. Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. Zadaniem studenta jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące treści zajęć. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Uwagi:

Wykłady realizowane są w formie stacjonarnej. Egzamin odbywa się w trybie stacjonarnym.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Samborska
Prowadzący grup: Iwona Samborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2.0) z egzaminu, należy ją poprawić w ustalonym terminie. Ocena ta będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu oceny końcowej z modułu stanowiąc składową średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest poznanie podstaw prawnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Przedmiot ukazuje specyfikę prawa karnego oraz powiązania pedagogiki resocjalizacyjnej z prawem karnym. Problematyka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących m.in. środków penalnych, środków oddziaływania penitencjarnego oraz środków stosowanych w resocjalizacji nieletnich. Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. Zadaniem studenta jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące treści zajęć.

Uwagi:

Wykłady realizowane są w formie kontaktowej.

https://informator.us.edu.pl/programmes/list/all/PE/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Samborska
Prowadzący grup: Iwona Samborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. W przypadku uzyskania oceny niedostatecznej (2.0) z egzaminu, należy ją poprawić w ustalonym terminie. Ocena ta będzie brana pod uwagę przy wyliczeniu oceny końcowej z modułu stanowiąc składową średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest poznanie podstaw prawnych oddziaływań resocjalizacyjnych. Przedmiot ukazuje specyfikę prawa karnego oraz powiązania pedagogiki resocjalizacyjnej z prawem karnym. Problematyka koncentruje się na zagadnieniach dotyczących m.in. środków penalnych, środków oddziaływania penitencjarnego oraz środków stosowanych w resocjalizacji nieletnich. Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie oceny z egzaminu ustnego. Zadaniem studenta jest udzielenie odpowiedzi na dwa pytania dotyczące treści zajęć.

Uwagi:

https://informator.us.edu.pl/modules/84447/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-03-15
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin z modułu
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)