Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Poznawczo- behawioralna terapia leczenia uzaleznień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-RT3-N1-2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Poznawczo- behawioralna terapia leczenia uzaleznień
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Czerkawski
Prowadzący grup: Andrzej Czerkawski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

aktywność na zajęciach - przygotowanie i aktywny udział w dyskusji. Prace pisemne na platformie moodle. Średnia uzyskana z tych rodzajów aktywności będzie stanowić ocenę z przedmiotu.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, konsekwencji zdrowotnych i społecznych ich używania. Współczesnych sposobów leczenia zwłaszcza w paradygmacie poznawczo-behawioralnycm.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)