Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PE-S1-BIOLPOZACH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dworak
Prowadzący grup: Alina Dworak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena aktywności i pracy pisemnej) oraz z wykładu (ocena z pisemnego testu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona uwzględniana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące biomedycznych aspektów rozwoju człowieka z uwzględnieniem czynników genetycznych i środowiskowych determinujących prawidłowy rozwój, a także najczęstsze przyczyny zaburzeń rozwoju ontogenetycznego człowieka. W ramach zajęć omawiane są tematy dotyczące zaspokojenia potrzeb biologicznych człowieka w ontogenezie w tym zapotrzebowanie żywieniowe i znaczenie aktywności ruchowej, rola układu nerwowego, hormonalnego i immunologicznego w utrzymaniu homeostazy środowiska wewnętrznego. Omawiane są także zagadnienia dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dworak
Prowadzący grup: Alina Dworak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena aktywności i pracy pisemnej) oraz z wykładu (ocena z pisemnego testu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, która musi zostać poprawiona w 2 terminie, będzie ona uwzględniana jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące biomedycznych aspektów rozwoju człowieka z uwzględnieniem czynników genetycznych i środowiskowych determinujących prawidłowy rozwój, a także najczęstsze przyczyny zaburzeń rozwoju ontogenetycznego człowieka. W ramach zajęć omawiane są tematy dotyczące zaspokojenia potrzeb biologicznych człowieka w ontogenezie w tym zapotrzebowanie żywieniowe i znaczenie aktywności ruchowej, rola układu nerwowego, hormonalnego i immunologicznego w utrzymaniu homeostazy środowiska wewnętrznego. Omawiane są także zagadnienia dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dworak
Prowadzący grup: Alina Dworak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena aktywności, przygotowanej prezentacji i ocena z końcowej pracy pisemnej)) oraz z wykładu (ocena z końcowego testu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, ocena musi zostać poprawiona w terminie wyznaczonym przez wykładowcę. Ocena ta będzie ona uwzględniona jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące biomedycznych aspektów rozwoju człowieka z uwzględnieniem czynników genetycznych i środowiskowych determinujących prawidłowy rozwój, a także najczęstsze przyczyny zaburzeń rozwoju ontogenetycznego człowieka. W ramach zajęć omawiane są tematy dotyczące zaspokojenia potrzeb biologicznych człowieka w ontogenezie w tym zapotrzebowanie żywieniowe i znaczenie aktywności ruchowej, rola układu nerwowego, hormonalnego i immunologicznego w utrzymaniu homeostazy środowiska wewnętrznego. Omawiane są także zagadnienia dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Uwagi:

link do modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/84238/

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dworak
Prowadzący grup: Alina Dworak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ocen z ćwiczeń (ocena aktywności, sprawdzianów z poszczególnych tematów ćwiczeń) oraz z wykładu (ocena z końcowego testu). W przypadku otrzymania oceny negatywnej (2,0) z ćwiczeń i/lub wykładu, ocena musi zostać poprawiona w terminie wyznaczonym przez wykładowcę. Ocena ta będzie a uwzględniona jako składowa do wyliczenia średniej arytmetycznej oceny końcowej modułu.

Pełny opis:

Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące biomedycznych aspektów rozwoju człowieka z uwzględnieniem czynników genetycznych i środowiskowych determinujących prawidłowy rozwój, a także najczęstsze przyczyny zaburzeń rozwoju ontogenetycznego człowieka. W ramach zajęć omawiane są tematy dotyczące zaspokojenia potrzeb biologicznych człowieka w ontogenezie w tym zapotrzebowanie żywieniowe i znaczenie aktywności ruchowej, rola układu nerwowego, hormonalnego i immunologicznego w utrzymaniu homeostazy środowiska wewnętrznego. Omawiane są także zagadnienia dotyczące profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Uwagi:

link do modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/84238/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)