Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia z elementami logiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S1-FEL20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia z elementami logiki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Norbert Slenzok
Prowadzący grup: Norbert Slenzok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słupik
Prowadzący grup: Tomasz Słupik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa. Weryfikacja wiedzy będzie polegała na przeprowadzeniu pisemnego kolokwium z zakresu problematyki omówionej na zajęciach.

Pełny opis:

Przedmiot Filozofia z elementami logiki dotyczy podstawowych kategorii dotyczących zarówno historii filozofii, działów filozofii, jak i podstawowych pojęć z tego zakresu. Student będzie mógł się zaznajomić z wybranymi reprezentantami filozofii klasycznej (Platon, Arystoteles), jak również filozofii nowożytnej (Kartezjusz, Kant, Hume, Hegel , Marks). Niniejszy kurs pozwoli słuchaczowi zapoznać się z podstawowymi kategoriami z zakresu filozofii teoretycznej, jak również ze znanymi postaciami filozoficznymi składającymi się na główny nurt historii filozofii. Uczestnicy zajęć zdobędą również elementarną wiedzę z zakresu logiki formalnej.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Słupik
Prowadzący grup: Tomasz Słupik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa. Weryfikacja wiedzy będzie polegała na przeprowadzeniu pisemnego kolokwium z zakresu problematyki omówionej na zajęciach.

Pełny opis:

Przedmiot Filozofia z elementami logiki dotyczy podstawowych kategorii dotyczących zarówno historii filozofii, działów filozofii, jak i podstawowych pojęć z tego zakresu. Student będzie mógł się zaznajomić z wybranymi reprezentantami filozofii klasycznej (Platon, Arystoteles), jak również filozofii nowożytnej (Kartezjusz, Kant, Hume, Hegel , Marks). Niniejszy kurs pozwoli słuchaczowi zapoznać się z podstawowymi kategoriami z zakresu filozofii teoretycznej, jak również ze znanymi postaciami filozoficznymi składającymi się na główny nurt historii filozofii. Uczestnicy zajęć zdobędą również elementarną wiedzę z zakresu logiki formalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)