Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka demograficzna i migracyjna z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S1-PDM20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka demograficzna i migracyjna z elementami statystyki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zasępa
Prowadzący grup: Bożena Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona:

-ocena z kolokwium końcowego (test online, aplikacja MS Forms),

-udział w dyskusji podczas zajęć online,

-projekt w formie prezentacji multimedialnej grupowej/indywidualnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowym aparatem pojęciowym demografii i statystyki, umożliwiającym analizę zjawisk i procesów demograficznych, istotnych z punktu widzenia polityki demograficznej (ludnościowej) i migracyjnej. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne, by identyfikować główne wyzwania demograficzne stojące przed populacjami oraz dostrzegać rolę uwarunkowań demograficznych w politykach publicznych prowadzonych w poszczególnych skalach. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wyzwaniom demograficznym stojącym przed Polską. Studenci zdobędą kompetencje i umiejętności analizy statystycznej procesów ludnościowych i wykorzystania płynących z niej wniosków w procesie podejmowania decyzji w obszarze polityki demograficznej i migracyjnej. Ważną umiejętnością, którą powinien posiąść słuchacz jest umiejętność poszukiwania, gromadzenia, prezentowania i interpretacji danych statystycznych w zakresie struktur ludności, zjawisk i procesów demograficznych.

Uwagi:

Możliwe 2 nieobecności w semestrze. Nieobecności ponad limit: ustne zaliczenie podczas dyżuru (online, aplikacja Teams).

Dyżur wtorki: 13.00-13.45

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zasępa
Prowadzący grup: Bożena Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona:

-ocena z kolokwium końcowego (test online, aplikacja MS Forms) - waga 5

-udział w dyskusji podczas zajęć online - waga 3

-projekt w formie prezentacji multimedialnej grupowej - waga 4

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowym aparatem pojęciowym demografii i statystyki, umożliwiającym analizę zjawisk i procesów demograficznych, istotnych z punktu widzenia polityki demograficznej (ludnościowej) i migracyjnej. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne, by identyfikować główne wyzwania demograficzne stojące przed populacjami oraz dostrzegać rolę uwarunkowań demograficznych w politykach publicznych prowadzonych w poszczególnych skalach. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wyzwaniom demograficznym stojącym przed Polską. Studenci zdobędą kompetencje i umiejętności analizy statystycznej procesów ludnościowych i wykorzystania płynących z niej wniosków w procesie podejmowania decyzji w obszarze polityki demograficznej i migracyjnej. Ważną umiejętnością, którą powinien posiąść słuchacz jest umiejętność poszukiwania, gromadzenia, prezentowania i interpretacji danych statystycznych w zakresie struktur ludności, zjawisk i procesów demograficznych.

Uwagi:

Możliwe 2 nieobecności w semestrze.

Nieobecności ponad limit zaliczane podczas konsultacji (online, MS Teams, wtorki 13.00-13.45) lub stacjonarnie (daty i zakres czasu podane na kanale głównym zespołu).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bożena Zasępa
Prowadzący grup: Bożena Zasępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona:

-ocena z kolokwium końcowego - waga 5;

-projekt w formie prezentacji multimedialnej grupowej lub praca indywidualna (studium przypadku) - waga 3;

-udział w dyskusji podczas zajęć - ocena 5,0 wagi od 1 do 3 w zależności od liczby zajęć, na których student był aktywny w całym cyklu.


Skala ocen wg Regulaminu studiów w UŚ.


Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawowym aparatem pojęciowym demografii i statystyki, umożliwiającym analizę zjawisk i procesów demograficznych istotnych z punktu widzenia polityki demograficznej i migracyjnej. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne, by identyfikować główne wyzwania demograficzne stojące przed populacjami oraz dostrzegać rolę uwarunkowań demograficznych w politykach publicznych prowadzonych w poszczególnych skalach. Szczególna uwaga zostanie poświęcona wyzwaniom demograficznym stojącym przed Polską. Studenci zdobędą kompetencje i umiejętności analizy statystycznej procesów ludnościowych i wykorzystania płynących z niej wniosków w procesie podejmowania decyzji w obszarze polityki demograficznej i migracyjnej. Ważną umiejętnością, którą powinien posiąść słuchacz jest umiejętność poszukiwania, gromadzenia, prezentowania i interpretacji danych statystycznych w zakresie struktur ludności, zjawisk i procesów demograficznych.

Uwagi:

Możliwe 2 nieobecności w semestrze. Pozostałe do zaliczenia w ramach konsultacji.

Konsultacje: wtorki w godz. 13.00-13.45 w gabinecie 211.

Link do opisu modułu: https://informator.us.edu.pl/modules/107397/.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)