Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczeństwo, media, informacja- problemy współczesnego świata / Media, Society, Information - Modern World Problems

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S1-SMI20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Społeczeństwo, media, informacja- problemy współczesnego świata / Media, Society, Information - Modern World Problems
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Grzonka
Prowadzący grup: Henryk Grzonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń wystawiana na podstawie obecności, aktywności a także samodzielnej pracy studenta polegającej na przygotowywaniu i omawianiu w czasie prezentacji wybranych zagadnień. W przypadku nie spełnienia przez studenta powyższych kryteriów ocena wystawiana na podstawie kolokwium.


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dotyczących wiodących wyzwań i zagrożeń dla jednostek, społeczeństw i państw w okresie pozimnowojennym. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę zjawisk związanych z funkcjonowaniem mediów i informacji oraz wpływem na społeczeństwo w XXI wieku

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Grzonka
Prowadzący grup: Henryk Grzonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń wystawiana na podstawie obecności, aktywności a także samodzielnej pracy studenta polegającej na przygotowywaniu i omawianiu w czasie prezentacji wybranych zagadnień. W przypadku nie spełnienia przez studenta powyższych kryteriów ocena wystawiana na podstawie kolokwium.


Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji dotyczących wiodących wyzwań i zagrożeń dla jednostek, społeczeństw i państw w okresie pozimnowojennym. Szczególny nacisk zostanie położony na analizę zjawisk związanych z funkcjonowaniem mediów i informacji oraz wpływem na społeczeństwo w XXI wieku

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryk Grzonka
Prowadzący grup: Henryk Grzonka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)