Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna i bezpieczeństwo w sieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S1-TIBS20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna i bezpieczeństwo w sieci
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzywna
Prowadzący grup: Paweł Grzywna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych

z kolokwium przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny uzyskanej z aktywności podczas ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu Technologia informacyjna oscylują tematycznie wokół nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją oraz szeroko rozumianym zagadnieniem uwierzytelnienia i bezpieczeństwa IT w sieci Internet; Ukierunkowane są na potrzeby i okoliczności z jakimi w przyszłym działaniu zawodowym zetkną się absolwenci UŚ jako dziennikarze, politycy, urzędnicy administracji państwowej. Forma laboratoryjna przedmiotu stawia nie tylko na wiedzę, ale na konkretne umiejętności i kompetencje społeczne, które bardziej szczegółowo omówione zostały jako oczekiwane efekty kształcenia, z silnym akcentem na innowacyjne wdrożenia służące modernizacji państwa i gospodarki (krajowej oraz UE), na zastosowania Internetu jako bezpiecznej (bezpieczeństwo kontrolowane) platformy komunikacyjnej, transakcyjnej i edukacyjnej, z odwołaniem do elementarnej wiedzy w aspektach prawnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzywna
Prowadzący grup: Paweł Grzywna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych

z kolokwium przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny uzyskanej z aktywności podczas ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu Technologia informacyjna oscylują tematycznie wokół nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją oraz szeroko rozumianym zagadnieniem uwierzytelnienia i bezpieczeństwa IT w sieci Internet; Ukierunkowane są na potrzeby i okoliczności z jakimi w przyszłym działaniu zawodowym zetkną się absolwenci UŚ jako dziennikarze, politycy, urzędnicy administracji państwowej. Forma laboratoryjna przedmiotu stawia nie tylko na wiedzę, ale na konkretne umiejętności i kompetencje społeczne, które bardziej szczegółowo omówione zostały jako oczekiwane efekty kształcenia, z silnym akcentem na innowacyjne wdrożenia służące modernizacji państwa i gospodarki (krajowej oraz UE), na zastosowania Internetu jako bezpiecznej (bezpieczeństwo kontrolowane) platformy komunikacyjnej, transakcyjnej i edukacyjnej, z odwołaniem do elementarnej wiedzy w aspektach prawnych.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grzywna
Prowadzący grup: Paweł Grzywna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocenę końcową modułu stanowi średnia arytmetyczna ocen uzyskanych

z kolokwium przeprowadzonego przez koordynatora modułu oraz oceny uzyskanej z aktywności podczas ćwiczeń.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu Technologia informacyjna oscylują tematycznie wokół nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem i zarządzaniem informacją oraz szeroko rozumianym zagadnieniem uwierzytelnienia i bezpieczeństwa IT w sieci Internet; Ukierunkowane są na potrzeby i okoliczności z jakimi w przyszłym działaniu zawodowym zetkną się absolwenci UŚ jako dziennikarze, politycy, urzędnicy administracji państwowej. Forma laboratoryjna przedmiotu stawia nie tylko na wiedzę, ale na konkretne umiejętności i kompetencje społeczne, które bardziej szczegółowo omówione zostały jako oczekiwane efekty kształcenia, z silnym akcentem na innowacyjne wdrożenia służące modernizacji państwa i gospodarki (krajowej oraz UE), na zastosowania Internetu jako bezpiecznej (bezpieczeństwo kontrolowane) platformy komunikacyjnej, transakcyjnej i edukacyjnej, z odwołaniem do elementarnej wiedzy w aspektach prawnych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-2 (2023-01-24)