Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw. Teoria i praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PO-S2-NWPZB20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe wyzwania dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw. Teoria i praktyka
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Miarka
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do konwersatorium, systematycznego udziału w zajęciach, zaliczenia sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie). Niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia z konwersatorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonych badań projektowych. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na ustalenie oceny końcowej.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowymi wyzwaniami dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Miarka
Prowadzący grup: Agnieszka Miarka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do konwersatorium, systematycznego udziału w zajęciach, zaliczenia sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie). Niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia z konwersatorium jest uzyskanie pozytywnej oceny z przeprowadzonych badań projektowych. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na ustalenie oceny końcowej.

Pełny opis:

Celem realizacji przedmiotu jest zapoznanie studentów z nowymi wyzwaniami dla polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państw.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Pawełczyk
Prowadzący grup: Adam Pawełczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)