Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne podstawy zachowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-NM-BPZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne podstawy zachowania
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Sawadro
Prowadzący grup: Krzysztof Chyżak, Marta Sawadro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia całości laboratorium jest średnia ocen co najmniej 2,76. Studenci, którzy nie opuszczą żadnych zajęć i zaliczą wszystkie kolokwia w pierwszym terminie otrzymają ocenę końcową podniesioną o 0,5 stopnia względem uzyskanej średniej. Na ocenę końcową składają się równocennie wszystkie oceny z kolokwiów oraz ewentualnych popraw – wyliczana jest średnia arytmetyczna.

Dopuszczalne są najwyżej 3 nieobecności.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, usystematyzowanie i ugruntowanie podstawowych wiadomości na temat koncepcji biologicznych, fizjologii człowieka, biologicznych czynników wpływających na zachowanie oraz neurobiologii, które są niezbędne do studiowania zagadnień psychologicznych. Szczególny nacisk kładziony jest na ukazanie roli wiedzy biologicznej w przyszłej pracy psychologa.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Francikowski
Prowadzący grup: Jacek Francikowski, Alina Kafel, Bartosz Łozowski, Marta Sawadro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Warunkiem zaliczenia całości laboratorium jest średnia ocen co najmniej 2,76. Studenci, którzy nie opuszczą żadnych zajęć i zaliczą wszystkie kolokwia w pierwszym terminie otrzymają ocenę końcową podniesioną o 0,5 stopnia względem uzyskanej średniej. Na ocenę końcową składają się równocennie wszystkie oceny z kolokwiów oraz ewentualnych popraw – wyliczana jest średnia arytmetyczna.

Dopuszczalne są najwyżej 3 nieobecności.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie, usystematyzowanie i ugruntowanie podstawowych wiadomości na temat koncepcji biologicznych, fizjologii człowieka, biologicznych czynników wpływających na zachowanie oraz neurobiologii, które są niezbędne do studiowania zagadnień psychologicznych. Szczególny nacisk kładziony jest na ukazanie roli wiedzy biologicznej w przyszłej pracy psychologa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)