Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Emocje i motywacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-EiM-010
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emocje i motywacja
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Karina Atłas, Maciej Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i z ćwiczeń

Pełny opis:

W ramach modułu omawiane są najważniejsze historyczne i współczesne teorie emocji i motywacji. Studenci nabywają umiejętność odniesienia wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów kierujących zachowaniem człowieka do rozwiązywania praktycznych problemów oraz komunikowania posiadanej wiedzy osobom zainteresowanym.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Karina Atłas, Maciej Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i z ćwiczeń

Pełny opis:

W ramach modułu omawiane są najważniejsze historyczne i współczesne teorie emocji i motywacji. Studenci nabywają umiejętność odniesienia wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów kierujących zachowaniem człowieka do rozwiązywania praktycznych problemów oraz komunikowania posiadanej wiedzy osobom zainteresowanym.

Uwagi:

Wykłady zaplanowane są w formie zdalnej, z wykorzystaniem platform MS Teams.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Karina Atłas, Maciej Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia arytmetyczna ocen z egzaminu i z ćwiczeń

Pełny opis:

W ramach modułu omawiane są najważniejsze historyczne i współczesne teorie emocji i motywacji. Studenci nabywają umiejętność odniesienia wiedzy teoretycznej dotyczącej mechanizmów kierujących zachowaniem człowieka do rozwiązywania praktycznych problemów oraz komunikowania posiadanej wiedzy osobom zainteresowanym.

Uwagi:

Wykłady zaplanowane są w formie zdalnej, z wykorzystaniem platform MS Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)