Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja interpersonalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-KI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komunikacja interpersonalna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur, Eugenia Mandal
Prowadzący grup: Dagna Kocur, Marcin Moroń, Magdalena Sitko-Dominik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona: ocena z kolokwium (0,5), pracy zaliczeniowej (0,3) oraz przygotowywanego wystąpienia publicznego (0,2), aktywność studenta może być podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 stopnia


Zasady zaokrągleń

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 - dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 - dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 - bardzo dobry (5,0; A)


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).

Pełny opis:

Absolwent powinien znać teorie komunikacji interpersonalnej oraz posługiwać się nimi w celu wyjaśniania zachowań komunikacyjnych innych osób. Psycholog dzięki udziałowi w zajęciach z komunikacji interpersonalnej zyskuje wiedzę na temat czynników ułatwiających i utrudniających efektywną komunikację. Potrafi wykorzystać wiedzę w analizach zjawisk codziennej komunikacji między ludźmi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur
Prowadzący grup: Tomasz Jakubowski, Dagna Kocur, Marcin Moroń, Magdalena Sitko-Dominik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona: ocena z kolokwium (0,5), pracy zaliczeniowej (0,3) oraz przygotowywanego wystąpienia publicznego (0,2), aktywność studenta może być podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 stopnia


Zasady zaokrągleń

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 - dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 - dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 - bardzo dobry (5,0; A)


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).

Pełny opis:

Absolwent powinien znać teorie komunikacji interpersonalnej oraz posługiwać się nimi w celu wyjaśniania zachowań komunikacyjnych innych osób. Psycholog dzięki udziałowi w zajęciach z komunikacji interpersonalnej zyskuje wiedzę na temat czynników ułatwiających i utrudniających efektywną komunikację. Potrafi wykorzystać wiedzę w analizach zjawisk codziennej komunikacji między ludźmi.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur
Prowadzący grup: Elżbieta Biolik, Tomasz Jakubowski, Joanna Kucharewicz, Justyna Lipka, Marcin Moroń, Magdalena Sitko-Dominik, Aleksandra Żenda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Średnia ważona: ocena z kolokwium (0,5), pracy zaliczeniowej (0,3) oraz przygotowywanego wystąpienia publicznego (0,2), aktywność studenta może być podstawą do podwyższenia oceny o 0,5 stopnia


Zasady zaokrągleń

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 - dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 - dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 - bardzo dobry (5,0; A)


Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej modułu jest obecność na minimum 90% zajęć (istnieje możliwość odrabiania zajęć na dyżurach).

Pełny opis:

Absolwent powinien znać teorie komunikacji interpersonalnej oraz posługiwać się nimi w celu wyjaśniania zachowań komunikacyjnych innych osób. Psycholog dzięki udziałowi w zajęciach z komunikacji interpersonalnej zyskuje wiedzę na temat czynników ułatwiających i utrudniających efektywną komunikację. Potrafi wykorzystać wiedzę w analizach zjawisk codziennej komunikacji między ludźmi.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)