Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot ogólnokształcący 1 - Logika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-LOg
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot ogólnokształcący 1 - Logika
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Makuła
Prowadzący grup: Szymon Makuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zależy od oceny uzyskanej na zaliczeniu ćwiczeń.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są zaprezentowaniu podstawowych zagadnień z logiki. Na zajęciach są wprowadzane nowe treści w postaci krótkiego wykładu. Następnie są one wykorzystywane w analizie licznych przykładów. Na zajęciach omawiane jest jedno z podstawowych narzędzi logicznych, czyli klasyczny rachunek zdań. Studenci poznają podstawowe związane z nim termin: tautologia,wynikanie logiczne, twierdzenie o dedukcji itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Makuła
Prowadzący grup: Szymon Makuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zależy od oceny uzyskanej na zaliczeniu ćwiczeń.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są zaprezentowaniu podstawowych zagadnień z logiki. Na zajęciach są wprowadzane nowe treści w postaci krótkiego wykładu. Następnie są one wykorzystywane w analizie licznych przykładów. Na zajęciach omawiane jest jedno z podstawowych narzędzi logicznych, czyli klasyczny rachunek zdań. Studenci poznają podstawowe związane z nim termin: tautologia,wynikanie logiczne, twierdzenie o dedukcji itp.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Makuła
Prowadzący grup: Szymon Makuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu zależy od oceny uzyskanej na zaliczeniu ćwiczeń.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są zaprezentowaniu podstawowych zagadnień z logiki. Na zajęciach są wprowadzane nowe treści w postaci krótkiego wykładu. Następnie są one wykorzystywane w analizie licznych przykładów. Na zajęciach omawiane jest jedno z podstawowych narzędzi logicznych, czyli klasyczny rachunek zdań. Studenci poznają podstawowe związane z nim termin: tautologia,wynikanie logiczne, twierdzenie o dedukcji itp.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)