Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Laboratorium umiejętności społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-LUS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Laboratorium umiejętności społecznych
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur
Prowadzący grup: Tomasz Jakubowski, Dagna Kocur, Marcin Moroń, Magdalena Sitko-Dominik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o następujące kryteria:


1. Kolokwium (wg kryteriów w opisie narzędzia weryfikacji).


Skala ocen:

51%-60% (wyniku maksymalnego) – dostateczny (3,0; E)

61%-70% - dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% - dobry (4,0; C)

81%-90% - dobry plus (4,5; B)

91%-100% - bardzo dobry (5,0; A)


2. Aktywność w czasie zajęć – obejmująca zaangażowaną obecność na wszystkich zajęciach treningu. Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona i nie przekraczać 10% czasu treningu.


80% zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny (3,0; E)

81 – 85 % zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny plus (3,5; D)

86 – 90 % zaangażowanego uczestnictwa – dobry (4,0; C)

91 – 95% zaangażowanego uczestnictwa – dobry plus (4,5; B)

96 – 100% zaangażowanego uczestnictwa – bardzo dobry (5,0; A)


Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).


Pełny opis:

Absolwent po ukończeniu przedmiotu Laboratorium umiejętności społecznych powinien nabyć umiejętności głębszego rozumienia swoich zachowań w komunikacji indywidualnej oraz grupowej, osiągnąć wyższy poziom świadomości swoich psychicznych potrzeb oraz zidentyfikować i zracjonalizować swoje granice psychiczne. Psycholog potrafi komunikować swoje doświadczenia partnerom interakcji w sposób otwarty, biorąc odpowiedzialność za swoje emocje i poglądy, nie raniący dla innych osób. Ponadto psycholog zna i rozumie proces grupowy oraz posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania grupy na każdym z etapów jej rozwoju.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur
Prowadzący grup: Dominik Adamek, Tomasz Jakubowski, Dagna Kocur, Magdalena Sitko-Dominik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o następujące kryteria:


1. Kolokwium (wg kryteriów w opisie narzędzia weryfikacji).


Skala ocen:

51%-60% (wyniku maksymalnego) – dostateczny (3,0; E)

61%-70% - dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% - dobry (4,0; C)

81%-90% - dobry plus (4,5; B)

91%-100% - bardzo dobry (5,0; A)


2. Aktywność w czasie zajęć – obejmująca zaangażowaną obecność na wszystkich zajęciach treningu. Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona i nie przekraczać 10% czasu treningu.


80% zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny (3,0; E)

81 – 85 % zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny plus (3,5; D)

86 – 90 % zaangażowanego uczestnictwa – dobry (4,0; C)

91 – 95% zaangażowanego uczestnictwa – dobry plus (4,5; B)

96 – 100% zaangażowanego uczestnictwa – bardzo dobry (5,0; A)


Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).


Pełny opis:

Absolwent po ukończeniu przedmiotu Laboratorium umiejętności społecznych powinien nabyć umiejętności głębszego rozumienia swoich zachowań w komunikacji indywidualnej oraz grupowej, osiągnąć wyższy poziom świadomości swoich psychicznych potrzeb oraz zidentyfikować i zracjonalizować swoje granice psychiczne. Psycholog potrafi komunikować swoje doświadczenia partnerom interakcji w sposób otwarty, biorąc odpowiedzialność za swoje emocje i poglądy, nie raniący dla innych osób. Ponadto psycholog zna i rozumie proces grupowy oraz posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania grupy na każdym z etapów jej rozwoju.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dagna Kocur, Magdalena Sitko-Dominik
Prowadzący grup: Dagna Kocur, Joanna Mateusiak, Magdalena Sitko-Dominik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa dla modułu jest ustalana w oparciu o następujące kryteria:


1. Kolokwium (wg kryteriów w opisie narzędzia weryfikacji).


Skala ocen:

51%-60% (wyniku maksymalnego) – dostateczny (3,0; E)

61%-70% - dostateczny plus (3,5; D)

71%-80% - dobry (4,0; C)

81%-90% - dobry plus (4,5; B)

91%-100% - bardzo dobry (5,0; A)


2. Aktywność w czasie zajęć – obejmująca zaangażowaną obecność na wszystkich zajęciach treningu. Nieobecność na zajęciach powinna być usprawiedliwiona i nie przekraczać 10% czasu treningu.


80% zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny (3,0; E)

81 – 85 % zaangażowanego uczestnictwa – dostateczny plus (3,5; D)

86 – 90 % zaangażowanego uczestnictwa – dobry (4,0; C)

91 – 95% zaangażowanego uczestnictwa – dobry plus (4,5; B)

96 – 100% zaangażowanego uczestnictwa – bardzo dobry (5,0; A)


Uzyskana średnia stanowi podstawę do wystawienia oceny końcowej, zgodnie z przyjętymi progami:

3,00 do 3,25 – dostateczny (3,0; E);

3,26 do 3,75 – dostateczny plus (3,5; D);

3,76 do 4,25 – dobry (4,0; C);

4,26 do 4,60 – dobry plus (4,5; B);

4,61 do 5,00 – bardzo dobry (5,0; A).


Pełny opis:

Absolwent po ukończeniu przedmiotu Laboratorium umiejętności społecznych powinien nabyć umiejętności głębszego rozumienia swoich zachowań w komunikacji indywidualnej oraz grupowej, osiągnąć wyższy poziom świadomości swoich psychicznych potrzeb oraz zidentyfikować i zracjonalizować swoje granice psychiczne. Psycholog potrafi komunikować swoje doświadczenia partnerom interakcji w sposób otwarty, biorąc odpowiedzialność za swoje emocje i poglądy, nie raniący dla innych osób. Ponadto psycholog zna i rozumie proces grupowy oraz posiada wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania grupy na każdym z etapów jej rozwoju.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)