Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-TI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Janowski
Prowadzący grup: Karolina Grzyb, Maciej Janowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena ustalana jest na podstawie sprawdzianów praktycznych z obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% puntów z edytora tekstu i 60% punktów z arkusza kalkulacyjnego.

Studentom przysługuje prawo dwukrotnego poprawiania każdego sprawdzianu.

Pełny opis:

Celem modułu jest zwiększenie umiejętności obsługi oprogramowania biurowego ze szczególnym uwzględnieniem arkuszy kalkulacyjnych i edytora tekstu. W trakcie ćwiczeń studenci nabędą m.in. umiejętność tworzenia i formatowania tabel, organizowania danych i złożonych dokumentów tekstowych. Zdobyte umiejętności mają umożliwić sprawne przygotowanie raportów z badań, tworzenia oraz organizowania zestawów danych. Zadania realizowane są z wykorzystaniem pakietu LibreOffice, ale studenci, którzy preferują pakiet MS Offiice lub alternatywny, mają taką możliwość.

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Spendel
Prowadzący grup: Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena ustalana jest na podstawie sprawdzianu praktycznego z obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% punktów

Pełny opis:

Celem modułu jest rozwijanie umiejętności obsługi oprogramowania biurowego ze szczególnym uwzględnieniem edytora tekstu i arkuszy kalkulacyjnego. W trakcie ćwiczeń studenci nabędą m.in. umiejętność tworzenia i formatowania tabel, organizowania danych i złożonych dokumentów tekstowych. Zdobyte umiejętności mają umożliwić sprawne przygotowanie raportów z badań, tworzenia oraz organizowania zestawów danych. Ponadto poruszone zostaną wybrane zagadnienia z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych oraz korzystania ze źródeł elektronicznych (m.in. elektroniczny baz literatury naukowej). Większość zadań realizowana jest z wykorzystaniem aplikacji pakietu MS Office 2019

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Spendel
Prowadzący grup: Zbigniew Spendel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena ustalana jest na podstawie prac kontrolnych z obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.

Warunkiem otrzymania zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% możliwych do uzyskania punktów.

Pełny opis:

Celem modułu jest rozwijanie umiejętności obsługi oprogramowania biurowego ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych. W trakcie ćwiczeń studenci nabędą m.in. umiejętność tworzenia i formatowania tabel, organizowania danych i złożonych dokumentów tekstowych. Zdobyte umiejętności mają umożliwić sprawne przygotowanie raportów z badań, tworzenia oraz organizowania zestawów danych. Ww zadania realizowane są z wykorzystaniem aplikacji pakietu MS Office oraz LibreOffice.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)