Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarys neurobiologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W3-PS-SM-ZNE-003
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarys neurobiologii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowy

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Francikowski
Prowadzący grup: Jacek Francikowski, Bartosz Łozowski, Marta Sawadro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia ćwiczeń i egzaminu.

Pełny opis:

Moduł „Zarys Neurobiologii” prezentuje treści nauk neurobiologicznych, które stanowią podstawy psychologii i nauk pokrewnych (np. socjologii). Zajęcia prezentują redukcjonistyczne wyjaśnienie procesów regulujących zachowanie człowieka i ukazują powiazania pomiędzy kolejnymi poziomami obserwacji i badania funkcji psychicznych człowieka i zachowania zwierząt. Na treści kształcenia składają się: Molekularne podstawy neurobiologii. Mechanizmy rozwoju układu nerwowego. Neurochemia: chemia przekazu synaptycznego, psychofarmakologia i uzależnienia. Neuronalne mechanizmy czynności psychicznych: spostrzeganie, motoryka, pamięć, poziom wzbudzenia, motywacje. Neurobiologia motywacji i popędów.

Uwagi:

Wybór literatury obowiązkowej zależy od poziomu wiedzy studenta. Pozycja: „Solomon E.P., Berg L.R. Biologia.” ma charakter elementarny, odpowiadający wiedzy na poziomie szkoły średniej. Ze względu na zbieżność podstawowych treści i ukierunkowanie pracy przez: konspekty, zamieszczane na stronie z materiałami dydaktycznymi, oraz przez treści wykładów, studenci mogą samodzielnie wybrać podręcznik akademicki, z którego korzystają. Wiadomości z przedmiotu Biologiczne podstawy zachowania są niezbędne w studiowaniu Zarysu Neurobiologii

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Francikowski
Prowadzący grup: Jacek Francikowski, Andrzej Kędziorski, Bartosz Łozowski, Marta Sawadro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z ocen zaliczenia ćwiczeń i egzaminu. Wymagane jest zaliczenie obu częsci na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Moduł „Zarys Neurobiologii” prezentuje treści nauk neurobiologicznych, które stanowią podstawy psychologii i nauk pokrewnych (np. socjologii). Zajęcia prezentują redukcjonistyczne wyjaśnienie procesów regulujących zachowanie człowieka i ukazują powiazania pomiędzy kolejnymi poziomami obserwacji i badania funkcji psychicznych człowieka i zachowania zwierząt. Na treści kształcenia składają się: Molekularne podstawy neurobiologii. Mechanizmy rozwoju układu nerwowego. Neurochemia: chemia przekazu synaptycznego, psychofarmakologia i uzależnienia. Neuronalne mechanizmy czynności psychicznych: spostrzeganie, motoryka, pamięć, poziom wzbudzenia, motywacje. Neurobiologia motywacji i popędów.

Uwagi:

Wybór literatury obowiązkowej zależy od poziomu wiedzy studenta. Pozycja: „Solomon E.P., Berg L.R. Biologia.” ma charakter elementarny, odpowiadający wiedzy na poziomie szkoły średniej. Ze względu na zbieżność podstawowych treści i ukierunkowanie pracy przez: konspekty, zamieszczane na stronie z materiałami dydaktycznymi, oraz przez treści wykładów, studenci mogą samodzielnie wybrać podręcznik akademicki, z którego korzystają. Wiadomości z przedmiotu Biologiczne podstawy zachowania są niezbędne w studiowaniu Zarysu Neurobiologii

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Francikowski
Prowadzący grup: Jacek Francikowski, Bartosz Łozowski, Marta Sawadro
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena końcowa z modułu
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu jest średnią ważoną z ocen z zaliczenia ćwiczeń i egzaminu (60:40). Wymagane jest zaliczenie obu częsci na ocenę pozytywną.

Pełny opis:

Moduł „Zarys Neurobiologii” prezentuje treści nauk neurobiologicznych, które stanowią podstawy psychologii i nauk pokrewnych (np. socjologii). Zajęcia prezentują redukcjonistyczne wyjaśnienie procesów regulujących zachowanie człowieka i ukazują powiazania pomiędzy kolejnymi poziomami obserwacji i badania funkcji psychicznych człowieka i zachowania zwierząt. Na treści kształcenia składają się: Molekularne podstawy neurobiologii. Mechanizmy rozwoju układu nerwowego. Neurochemia: chemia przekazu synaptycznego, psychofarmakologia i uzależnienia. Neuronalne mechanizmy czynności psychicznych: spostrzeganie, motoryka, pamięć, poziom wzbudzenia, motywacje. Neurobiologia motywacji i popędów.

Uwagi:

Wybór literatury obowiązkowej zależy od poziomu wiedzy studenta. Pozycja: „Solomon E.P., Berg L.R. Biologia.” ma charakter elementarny, odpowiadający wiedzy na poziomie szkoły średniej. Ze względu na zbieżność podstawowych treści i ukierunkowanie pracy przez: konspekty, zamieszczane na stronie z materiałami dydaktycznymi, oraz przez treści wykładów, studenci mogą samodzielnie wybrać podręcznik akademicki, z którego korzystają. Wiadomości z przedmiotu Biologiczne podstawy zachowania są niezbędne w studiowaniu Zarysu Neurobiologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)