Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka molekularna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-BF-S1-4-20-20
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka molekularna
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Anna Markowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (50%)

- oceny końcowa z laboratorium (50%)


Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie modułu wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej modułu


Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta z podstawową wiedzą z zakresu genetyki molekularnej. Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu anatomii i ewolucji genomów pro- i eukariotycznych. Student poznaje zależności pomiędzy organizacją, strukturą, rodzajem sekwencji w genomach a funkcjonowaniem organizmów pro- i eukariotycznych. Omawiane są molekularne mechanizmy sterujące przepływem i ekspresją informacji genetycznej, replikacją DNA, przyczyny i skutki mutacji na poziomie nukleotydowym i chromosomowym, podstawowe mechanizmy naprawy DNA oraz rekombinacji genetycznej.

Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane do analizy i charakterystyki kwasów nukleinowych oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Anna Markowicz, Bożena Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa modułu to średnia ważona z 2. elementów:

- oceny z egzaminu (50%)

- oceny końcowa z laboratorium (50%)


Uzyskanie pozytywnej oceny końcowej z laboratorium jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do egzaminu.

Zaliczenie modułu wymaga uzyskania oceny pozytywnej z każdego elementu wchodzącego w skład oceny końcowej modułu


Pełny opis:

Moduł zapoznaje studenta z podstawową wiedzą z zakresu genetyki molekularnej. Dostarcza podstawowej wiedzy z zakresu anatomii i ewolucji genomów pro- i eukariotycznych. Student poznaje zależności pomiędzy organizacją, strukturą, rodzajem sekwencji w genomach a funkcjonowaniem organizmów pro- i eukariotycznych. Omawiane są molekularne mechanizmy sterujące przepływem i ekspresją informacji genetycznej, replikacją DNA, przyczyny i skutki mutacji na poziomie nukleotydowym i chromosomowym, podstawowe mechanizmy naprawy DNA oraz rekombinacji genetycznej.

Na zajęciach laboratoryjnych demonstrowane są podstawowe narzędzia biologii molekularnej stosowane do analizy i charakterystyki kwasów nukleinowych oraz omawiane są ich praktyczne zastosowania.

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Janiak
Prowadzący grup: Anna Collin, Damian Gruszka, Urszula Guzik, Justyna Guzy-Wróbelska, Katarzyna Hupert-Kocurek, Agnieszka Janiak, Anna Markowicz, Bożena Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)