Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miniprojekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-1-MB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miniprojekt badawczy
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kowalska-Szojda, Aneta Słodek
Prowadzący grup: Wioleta Cieślik, Marzena Dabioch, Marzena Dzida, Monika Geppert-Rybczyńska, Barbara Hachuła, Maria Jaworska, Izabela Jendrzejewska, Karina Kocot, Mateusz Korzec, Sonia Kotowicz, Katarzyna Kowalska-Szojda, Stanisław Krompiec, Piotr Kuś, Marta Kuwik, Piotr Lodowski, Barbara Machura, Anna Maroń, Marek Matussek, Alicja Menżyk, Jacek Mularski, Monika Musiał, Robert Musioł, Jacek Nycz, Joanna Palion-Gazda, Natalia Pawlik, Mateusz Penkala, Wojciech Pisarski, Tadeusz Pluta, Rafał Podeszwa, Jarosław Polański, Ewa Schab-Balcerzak, Aneta Słodek, Ivana Stanimirova-Daszykowska, Beata Zawisza, Edward Zorębski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
seminarium - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia modułu jest:

1. Nieprzekroczenie dopuszczalnej liczby nieobecności na zajęciach.

2. Uzyskanie pozytywnej oceny z raportów oraz prezentacji wyników.

Ocena końcowa modułu:

3. Ocena końcowa modułu to średnia ważona ocen z raportów (50%) i prezentacji wyników badań naukowych (50%).

4. Skala ocen zgodna z Regulaminem Studiów UŚPełny opis:

Moduł składa się z zajęć seminaryjnych oraz laboratoryjnych.

Seminarium - 45-cio minutowe zajęcia seminaryjne podczas których prezentowane są główne tematy badawcze realizowane w Instytucie Chemii UŚ.

Tematy seminaryjne:

1. Chemia kwantowa w badaniach ultrazimnych molekuł

2. Interdyscyplinarne aspekty poszukiwania potencjalnych leków dla potrzeb nowoczesnej terapii.

3. Analityka żywności

4. Właściwości fizykochemiczne płynów roboczych dla potrzeb zastosowań w różnych gałęziach przemysłu

5. Metody spektroskopii molekularnej w naukach sądowych

6. Nowe leki i materiały - od modelu in silico do inżynierii innowacji i wdrożenia

7. Materiały luminescencyjne oraz leki przeciwnowotworowe na bazie związków metali przejściowych - od wyboru bloków budulcowych do charakterystyki materiałów funkcjonalnych

8. Zaawansowane modelowanie spektroskopowych odcisków palca w celu identyfikacji wybranych próbek, oceny jakości i stopnia homogeniczności

9. Od syntezy barwników do przygotowania ogniw fotowoltaicznych

10. Nowoczesne koncepcje w projektowaniu leków

11. "Ekspansja układów aromatycznych - nowoczesna strategia syntezy nanografenów o unikatowych właściwościach"

12. Zaawansowane materiały optyczne

13. Obliczenia metodami chemii kwantowej dla wybranych problemów chemicznych

14. Badania wpływu temperatury i stężenia na zwilżalność materiałów o różnej chropowatości i porowatości

15. Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu dynamiki wiązań wodorowych

16. Projektowanie i synteza nowych materiałów dla elektroniki, elektrotechniki i spintroniki.

17. Synteza nowych barwników fotouczulających opartych o szkielet fenotiazynowy

18. Oddziaływania międzycząsteczkowe

19. Wyznaczanie molekularnych właściwości elektrycznych, optycznych i magnetycznych z wykorzystaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej.

Laboratorium: Studenci w grupach realizują 2 mini projekty naukowe w zespołach badawczych Instytutu Chemii. Podczas zajęć przygotowują raporty z badań naukowych wg szablonu ustalonego przez koordynatora modułu. Wybór projektów następuje po zakończonej części zajęć seminaryjnych dotyczących głównych kierunków badawczych realizowanych w Instytucie Chemii. Podział na tematy projektów następuje według rankingu uwzględniającego preferencje studentów oraz wynik rekrutacji na studia.

Tematy projektów do wyboru:

1. Kwantowochemiczne wyznaczanie krzywych energii potencjalnej na potrzeby badań molekuł w ultraniskich temperaturach (rzędu mikrokelwinów)

2. Projektowanie molekularne, synteza oraz analiza potencjalnych leków dla nowoczesnej i innowacyjnej terapii.

3. Planowanie badań: od przygotowania próbek żywności do wyników analitycznych i ich interpretacji

4. Badanie właściwości fizykochemicznych wybranych płynów roboczych, analiza wyników pod kątem ściśle określonych zastosowań jako paliw, płynów hydraulicznych lub układów do magazynowania energii

5. Fuzja sygnałów spektroskopowych w datowaniu śladów krwawych dla potrzeb nauk sądowych

6. Przygotowanie projektu R&D innowacyjnych materiałów (zakres do wyboru przez studenta: (foto)katalizatory, farmaceutyki, systemy magazynowania energii)

7. Projektowanie, synteza oraz charakterystyka związków metali przejściowych w poszukiwaniu idealnego kandydata do zastosowania w technologii OLED, fotowoltaice lub chemioterapii raka

8. Charakteryzacja i identyfikacja wybranych produktów z wykorzystaniem technik spektroskopowych takich jak bliska podczerwień i spektrofotometria UV-Vis w wariancie odbiciowym.

9. Synteza barwników o zaprojektowanej budowie chemicznej, badanie wybranych właściwości oraz zastosowanie otrzymanych związków w barwnikowym ogniwie fotowoltaicznym.

10. Od schematu do apteki. realizowanie zagadnień z zakresu projektowania, syntezy i prac wdrożeniowych w chemii medycznej

11. projektowanie procesów technologicznych dla branży farmaceutycznej

12. Poszukiwanie nowych materiałów optycznych jako potencjalnych emiterów światła widzialnego i/lub promieniowania podczerwonego

13. Modelowanie teoretyczne reaktywności i spektroskopii związków o znaczeniu biologicznym i technologicznym

14. Badania wpływu temperatury i stężenia na zwilżalność materiałów o różnej chropowatości i porowatości

OCENY:

Ocena z seminarium: ocena prezentacji wyników pracy badawczej podczas wystąpienia ustnego.

Ocena z laboratorium:

Student przygotowuje raport z przeprowadzonych badań naukowych w formie artykułu wg wzoru ustalonego przez koordynatora modułu.

Skala ocen:

3.0 – przedstawienie wyników badań naukowych

3.5 – przedstawienie wyników badań wraz z opisem części eksperymentalnej i/lub obliczeniowej

4.0 – przedstawienie wyników wraz z opisem pozostałych części raportu

4.5 – niekompletne opracowanie na ocenę 5.0 czyli: błędy edytorskie, niekompletny opis poszczególnych części raportu – w szczególności punktów dotyczących wyników i dyskusji oraz podsumowania

5.0 – kompletny i bezbłędny opis wszystkich części wzorcowego raportu, brak błędów edytorskich

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.