Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot A związany ze specjalnością - Programowanie w języku Fortran

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-2-I-PJF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot A związany ze specjalnością - Programowanie w języku Fortran
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Trybek
Prowadzący grup: Paulina Trybek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest obliczana jako średnią arytmetyczna zdobytych na zajęciach ocen cząstkowych.

Przy założeniu, że ocenom przyporządkowuje się następujące wartości

-dostateczny - 3,0

-dostateczny plus - 3,5

-dobry - 4,0

-dobry plus - 4,5

-bardzo dobry - 5,0

Ocena końcowa obliczona na podstawie wyznaczonej średniej przyporządkowana jest następująco:

do 3,25 – dostateczny;

od 3,26 do 3,75 – dostateczny plus;

od 3,76 do 4,25 – dobry;

od 4,26 do 4,75 – dobry plus;

od 4,76 do 5,00 – bardzo dobry.

Pełny opis:

Na zajęciach omówione zostaną podstawowe zagadnienia będące niezbędnym wstępem do rzeczywistego programowania w języku Python. Na przykładzie języka Python zostaną przedstawione elementy składni i semantyki, w tym przede wszystkim zmienne oraz typy danych, instrukcje warunkowe, pętle, idea działania podstawowych algorytmów, implementacja podstawowych modułów oraz ich wykorzystanie w obliczeniach naukowych, w tym także operacjach macierzowych.

W drugiej części wykładów przedstawione zostaną przykłady implementacji programów w obliczeniach fizyko-chemicznych oraz porównanie wydajności języka Python z innymi językami dedykowanymi naukowym obliczeniom numerycznym, w tym językiem Fortran.

Uwagi:

Do programowania na zajęciach wykorzystana będzie aplikacja otwarto-źródłowa Jupyter.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)