Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Moduł wykładów monograficznych B - Nowoczesne materiały polimerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: W4-CH-S2-3-NMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Moduł wykładów monograficznych B - Nowoczesne materiały polimerowe
Jednostka: Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schab-Balcerzak
Prowadzący grup: Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Sposób ustalania oceny końcowej:

kolokwium pisemne


Skala ocen kolokwium na zaliczenie

92-100% ocena 5

84-91% ocena 4+

76-83% ocena 4

66-75% ocena 3+

60-67% ocena 3

0-59% ocena 2


Pełny opis:

Wykład omawiający nowoczesne materiałów polimerowe z uwzględnieniem projektowania polimerów o określonych właściwościach.

Treści merytoryczne:

1. Rys historyczny rozwoju polimerów. Dane statystyczne dot. tworzyw sztucznych. Pojęcia podstawowe: pojęcie makrocząsteczki, polimeru, tworzyw sztucznych i kompozytów, masy molowej i temperatury zeszklenia, makrocząsteczka a związek małocząsteczkowy, rodzaje polireakcji. Klasyfikacja polimerów (1,5 godz.).

2. Polimery jako surowce chemiczne i energetyczne (1,5 godz.).

3. Degradacja polimerów cz.1 (rodzaje degradacji, biodegradacja, rodzaje polimerów biodegradowalnych) (1,5 godz.).

4. Polimery biodegradowalne cz.2 (przykłady polimerów biodegradowalnych, metody badania biodegradacji polimerów, przykłady zastosowań) (1,5 godz.).

5. Pojęcie polimerów „inteligentnych”. Polimery „inteligentne”: polimery z pamięcią kształtu, polimery zmieniające wielkość, materiały polimerowe samonaprawiające się (1,5 godz.).

6. Polimery „inteligentne”: materiały samoorganizujące się i termowrażliwe (1,5 godz.).

7. Polimery (pół)przewodzące (1,5 godz.).

Zajęcia w cyklu "semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Schab-Balcerzak
Prowadzący grup: Ewa Schab-Balcerzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)